פרופ' אדלר מקבלת בשם המחלקה "ציון לשבח" לתשע"ז - בנוכחות הרקטורית ודיקן מדעי הרוח