סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' שושי שפסנוול מ"מ מזכירת מחלקה 03-5318232
ד"ר קרינה מססה ספרנית - אחראית ספריות 03-5318852