מלגות

מלגות שכר לימוד לתלמידים חדשים לתואר ראשון למקצוע מורחב (חד-חוגי) או ראשי (דו-ראשי מובנה ולא מובנה) לשנת תשע"ח.

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לשנת הלימודים תשע"ח מלגות בהיקף חצי שכר לימוד על בסיס מצוינות ו/או מצב סוציו 

אקונומי, לתלמידים חדשים לתואר ראשון בשנת תשע"ח שהתקבלו למקצוע מורחב (חד-חוגי) או למקצוע ראשי (דו-ראשי מובנה ודו-ראשי לא מובנה).

המלגות יוענקו בסמס' ב' תשע"ח.

יש למלא את הטפסים הבאים ולהגישם ללשכת הפקולטה למדעי הרוח בנין 1002 קומה 3 חדר 308 בהקדם:

טופס בקשה למלגה לתואר ראשון - ב.א. לתשע"ח:

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/milgot/2017-10.pdf

טופס למלגה לחילים קרביים ותומכי לחימה לתשע"ח

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/milgot/2017-16.pdf

בניגוד למצויין בטפסים, ניתן להגיש בקשות עד סוף סמסטר א' תשע"ח. תשובות יינתנו בתחילת סמסטר ב' תשע"ח.