עירית קורנבליט

עירית קורנבליט
תואר: 
דוא"ל: 
נושא מחקר: 
תקציר: 

עירית כותבת את התיזה לדוקטורט תחת הנחייתה של פרופ' רוזלין קורן, בנושא ה-naming  של מושג ה"גיוון התורבותי" (cultural diversity) בשיח המוסדי, בעיקר בזה של האונסק"ו. ביטוי זה לכד את תשומת ליבה בשל המתח אותו הוא מנסה לווסת בין שני קצוותויו של זוג מושגי מרכזי בהקשר החברתי, הכלכלי, התרבותי והפוליטי של הגלובליזציה: המתח בין האוניברסלי לפרטיקולרי, בין הגלובלי למקומי. איך לנהל, בעולם הגלובלי, ערכים, מטרות ומיזמים אוניברסליים, כאשר אותו עולם הינו מורכב מתרבויות בעלות ערכים כה שונים? על אף עליתו של השיח הגלובלי, מעטות הן העבודות בחקר השיח העוסקות בייחודיותה של הרטוריקה הבין-לאומית. זאת על אף תפקידם המרכזי של מוסדות בהנחת סייגים והצבת הגבולות לשיח, ובהגדרתם, ממקום מיוחס, את היצוגים ההשותפים ואת הdoxa של החברה בכל רגע נתון. במתן השם (הnaming) המוסדי למציאות החברתית טמונות אם כן סוגיות של זהות, זיכרון ואחראיות קולקטיבים והוא מתברר כרלוונטי ביותר לחקר שאלה זהותית, פוליטית וחברתית כגון זו של ה"גיוון התרבותי".