כפיר רייך

כפיר רייך
תואר: 
דוא"ל: 
נושא מחקר: 
תקציר: 

מחקר זה מתרכז בקבוצה של מתנדבי השירות הלאומי הצרפתי המגיעים להתנדבות בישראל במסגרת תכנית מתנדבי חו"ל של משרד הרווחה. המחקר יתרכז באינטרסים, ציפיות המתנדבים, השפעת עבודת המתנדבים על הקהילה ועל עצמם ואספקטים נוספים במטרה לגבש בסיס מידע ותשתית אמפירית שתאפשר ליעל ולקדם את התכנית.