תוכניות לימודים

מסלול שפה וספרות צרפתית   -   לא פרנקופונים

 

צרפתית מורחב  

 התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 46 שעות שנתיות  =  46 נקודות זכות, לפי הפירוט:

 

שנה א'

הבעה בעל פה 1 – סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

הבעה בכתב   1 -  סמסטריאלי

1   

ש"ש

סמ' א' או ב'

דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה תחביר וסמנטיקה) סמסטריאלי + דקדוק 2 (סוגי המשפט)

2

ש"ש

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת של טקסטים ספרותיים- בעברית

סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות צרפתית 1 (בעברית) סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לספרות צרפתית 1 (בעברית) סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

8

ש"ש

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

15

ש"ש

 

 

שנה ב'

הבעה בעל פה 2 – סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

הבעה בכתב 2 -    סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

דקדוק 3 (סוגיות במשפט המורכב) סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות צרפתית 2  (בעברית)   סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לספרות צרפתית 2  (בעברית)   סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

1 סמינריון

2

ש"ש

שנתי

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

8

ש"ש

סמ' א' ו/או ב'

בחינה בע''פ לסיום תואר (לא מעניקה נקודות זכות)

 

 

 

סה"כ

15

ש"ש

 

 

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים ולכתוב 2 עבודות סמינריונית.

 2 סמינריונים

4

ש"ש

שנתיים

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

12

ש"ש

סמ' א' או ב'

סה"כ

16

ש"ש

 

 

קישור לתכנית הלימודים צרפתית מורחב באתר מערכת פריא"ל :

   http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N43,-N2017,-N4300002

 

מסלול שפה וספרות צרפתית

צרפתית דו ראשי לא מובנה (דו-חוגי)

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 27 שעות שנתיות  =  27 נקודות זכות, לפי הפירוט:

שנה א'

הבעה בעל פה 1 -  סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

הבעה בכתב 1  -    סמסטריאלי

1  

ש"ש

סמ' א' או ב'

דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה תחביר וסמנטיקה) סמסטריאלי + דקדוק 2 (סוגי המשפט) סמסטריאלי

2

ש"ש

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת של טקסטים ספרותיים

 (בעברית)  סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות צרפתית 1 (בעברית) סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לספרות צרפתית 1 (בעברית) סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

3

ש"ש

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

10

ש"ש

 

 

שנה ב'

הבעה בעל פה 2 - סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

הבעה בכתב 2 - סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

דקדוק 3 (סוגיות במשפט המורכב) סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות צרפתית 2  (בעברית)   סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לספרות צרפתית 2 (בעברית)   סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

2

ש"ש

סמ' א' ו/או ב'

בחינה בע''פ לסיום תואר (לא מעניקה נקודות זכות)

 

 

 

סה"כ

7

ש"ש

 

 

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים ולכתוב 2 עבודות סמינריונית.

 2 סמינריונים

4

ש"ש

שנתיים

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

6

ש"ש

סמ' א' או ב'

סה"כ

10

ש"ש

 

 

קישור לתכנית הלימודים צרפתית דו ראשי באתר מערכת פריא"ל  :  

 http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N43,-N2016,-N4300009

 

מסלול שפה וספרות צרפתית

צרפתית דו-ראשי מובנה 

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 25 שעות שנתיות  =  25 נקודות זכות, לפי הפירוט:

שנה א'

הבעה בעל פה 1 -  סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

הבעה בכתב 1  -    סמסטריאלי

1   

ש"ש

סמ' א' או ב'

דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה תחביר וסמנטיקה) סמסטריאלי + דקדוק 2 (סוגי המשפט) סמסטריאלי

2

ש"ש

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת של טקסטים ספרותיים- בעברית

סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות צרפתית 1 (בעברית)   סמסטריאלי

או:

מבוא לספרות צרפתית 1 (בעברית)   סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות צרפתית 2  (בעברית)  סמסטריאלי

או:

מבוא לספרות צרפתית 2 (בעברית)   סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

3

ש"ש

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

10

ש"ש

 

 

שנה ב'

הבעה בעל פה 2 - סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

הבעה בכתב 2 -   סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

דקדוק 3 (המשפט המורכב: מורפולוגיה תחביר וסמנטיקה) סמסטריאלי

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

1 סמינריון

2

ש"ש

שנתי

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

4

ש"ש

סמ' א' ו/או ב'

בחינה בע''פ לסיום תואר (לא מעניקה נקודות זכות)

 

 

 

סה"כ

9

ש"ש

 

 

שנה ג'

 1 סמינריון

2

ש"ש

שנתי

שיעור בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

4

ש"ש

סמ' א' או ב'

סה"כ

6

ש"ש

 

 

קישור לאתר התכנית דו-ראשי מובנה במערכת פריא"ל:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N43,-N2017,-N4300007