תוכניות לימודים

מסלול תרבות צרפת בעברית

תרבות צרפת דו ראשי לא מובנה (דו-חוגי)

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 27 שעות שנתיות = 27 נקודות זכות, לפי הפירוט:

שנה א' (תשע"ח)

צרפתית למתחילים (חובה)

4

ש"ש

שנתי

הבעה בכתב ובעל פה 1 (43-200) (חובה) 2 ש"ש שנתי

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 - 15 (בעברית) (חובה)

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2  - מאות 16 - 17 (בעברית) (חובה)

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת של טקסטים ספרותיים- בעברית (חובה)

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

2

ש"ש

סמ' א' ו ב'

 סה"כ

11

ש"ש

 

 

שנה ב'

צרפתית למתקדמים א'  (חובה)

2

ש"ש

סמ' א'

צרפתית למתקדמים ב'  (חובה)

2

ש"ש

סמ' ב'

בצרפתית- הבעה בכתב ובעל פה 2 (חובה) 2 ש"ש שנתי

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 18- 19  (בעברית)  (חובה)

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4 -מאות 20 - 21 (בעברית)  (חובה)

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

2

ש"ש

סמ' א' ו ב'

סה"כ

10

ש"ש

 

 

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים ולכתוב 2 עבודות סמינריונית.

 2 סמינריונים

4

ש"ש

שנתיים

שיעור בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

2  

ש"ש

סמ' א' ו ב'

סה"כ

6

ש"ש

 

 

 

 

מסלול תרבות צרפת בעברית

תרבות צרפת דו ראשי מובנה 

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של  25 שעות שנתיות = 25 נקודות זכות, לפי הפירוט:

שנה א' (תשע"ח)

צרפתית למתחילים (חובה)

4

ש"ש

שנתי

הבעה בכתב ובעל פה 1 (43-200) (חובה) 2 ש"ש שנתי

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 - 15 (בעברית) (חובה)

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2 -מאות 16 - 17 (בעברית) (חובה)

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת של טקסטים ספרותיים- בעברית (חובה)

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

2

ש"ש

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

11

ש"ש

 

 

שנה ב'

צרפתית למתקדמים א'  (חובה)

2

ש"ש

סמ' א'

צרפתית למתקדמים ב' (חובה)

2

ש"ש

סמ' ב'

בצרפתית - הבעה בכתב ובעל פה 2 (חובה) 2 ש"ש שנתי

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3  - מאות 18 - 19 (בעברית) (חובה)

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4  - מאות 20 -21 (בעברית) (חובה) 

1

ש"ש

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

2

ש"ש

סמ' א' ו/או ב'

סה"כ

10

ש"ש

 

 

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים ולכתוב 2 עבודות סמינריונית.

 2 סמינריונים

4

ש"ש

שנתיים

סה"כ

 4

ש"ש

 

 

   

h