24/11/2015 תלמידי המחלקה מקבלים תעודת Delf מידי שגריר צרפת בישראל מר פטריק מזונב