Présentation des Cours

Bandes dessinées (Hébreu)

Prof. Silvia Adler Mardi 14h à 16h - Deuxième semestre
Langue
Linguistique
Culture
Rhétorique et communication.
Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

                                      תאריך עדכון: אפריל 2018

 הקומיקס הפרנקו-בלגי: בין הסיפור הגדול לסיפור הקטן

מס' קורס: 43061-01  

 

שנת לימודים:  תשע"ט                   סמסטר ב'                   היקף שעות: 2 ש"ס

אתר הקורס באינטרנט:  קורס מלווה אתר ב  MOODLE

מרצה: פרופ' סלביה אדלר        

שפת הקורס: עברית, על בסיס קריאת טקסטים בצרפתית

 1. תיאור הקורס ומטרותיו – כללי

בקורס זה נתנסה בקריאת קומיקס פרנקופוני עכשווי הכתוב במקור בצרפתית, ובמאמרים תיאורטיים על הקומיקס (המאמרים יהיו באנגלית ובעברית. בהתאם להרכב אוכלוסיית הקורס, חומר תיאורטי גם בצרפתית). הקורס יתנהל בעברית אך, כאמור, נדרש ידע פעיל בשפה הצרפתית לשם קריאת סיפורי הקומיקס הנבחרים.

 

מטרות הקורס מגוונות: (א) לחשוף את הסטודנטים לקומיקס הפרנקופוני העכשווי במיטבו; (ב) לפתח חשיבה ביקורתית, דרך קריאה בקומיקס העוסקים בתחום מוגדר (רשימת הקריאה תינתן בנפרד).  

 

תוצרי למידה: קריאה מולטימודאלית בקומיקס; הכרת כלי ניתוח – קומיקס; הכרת תחום: הקומיקס הפרנקופוני, ועיבוד הסיפור הגדול (הסיפור הקולקטיבי) דרך הסיפורים הקטנים, האישיים; פיתוח חשיבה ביקורתית

 

 

 1. תוכן הקורס:

 

רציונל, נושאים: חשיפה לקומיקס הפרנקו-בלגי העכשווי: תכנים, סוגות, הבניית מסרים

 

מהלך השיעורים: בשיעורים נקרא יצירות נבחרות, ננתח אותן ואת אופן הבניית המסרים העוברים דרך השילוב של טקסט ותמונה.

 

תכנית הוראה מפורטת: הכרת התחום מבחינה תאורטית (קומיקס ומאפייניו, קריאה מולטימודאלית), חשיפה ליצירות פרנקופוניות עכשוויות וניתוחן.

 

 1. דרישות קדם

קורס זה ניתן במסגרת מסלול התרבות של המחלקה לתרבות צרפת, ועל כן יועבר בעברית. עם זאת, חומר הקריאה הוא בשפת המקור, דהיינו – צרפתית, על כן הוא מחייב ידע בשפה הצרפתית, לפחות ברמת מתקדמים, לשם פיענוח הטקסטים.

מעבר לידיעת השפה הצרפתית בצורה מספקת, לשם קריאת יצירות הקומיקס הנבחרות, אין מיומנויות שעל הסטודנטיות/ים להשלים לפני הרישום לקורס זה.

 

 1. חובות / דרישות / מטלות:
 • 85% נוכחות חובה
 • השתתפות פעילה בדיונים
 • פרזנטציה קצרה בנושא נבחר.
 • מבחן סוף קורס

 

 1. מרכיבי הציון הסופי:

  הציון הסופי מורכב מציון הפרזנטציה וההשתתפות הפעילה (35%) וציון המבחן הסופי (65%).

 

 1. ביבליוגרפיה

רשימת הקריאה בקומיקס תועבר בסמוך לשנת הלימודים

 

מקורות כלליים

 

קומיקס והרומן המאויר

 

Abbott, L. 1986 "Comic art; characteristics and potentialities of a narrative medium. Journal of popular culture 19/4, 155-176.

Carrier David 2000 The aesthetics of comics University Park: Pennsylvania State University Press. PN6710.C35 2000.

McCloud, Scott 1993 Understanding comics: the invisible art. New York: HarperPerennial.

McCloud, Scott 2000 Reinventing comics. New York, N.Y. : Paradox Press. PN6710.M333 2000.

Mitchell, W.J.T. 1986 Iconology: image, text, ideology. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Mitchell, W.J.T. 1994 Picture theory. Chicago and London: The University of Chicago Press.

 

מולטימודאליות

 

כהן, א',( 2003 ), סיפור קומיקס, שיר וכתבת עיתונות: שלושה דגמים של text/Image , בתוך: ר' בן-שחר וג' טורי (עורכים), העברית שפה חיה ג, תל אביב: הקיבוץ המאוחד והמכון לפואטיקה ולסמיוטיקה על שם פורטר, עמ' 167-189.

 

כהן, א' וטל איתן 2007. מיפוי ראשוני של יחידות-מבע מילוליות/חזותיות: כתבות מגזין בטלוויזיה כמקרה בוחן. בתוך: בן-שחר, רינה וגדעון טורי (עורכים). העברית שפה חי, כרך ד, עמ' 191 - 218

 

דימויים חזותיים

 

מישורי א' (תש"ס) שורו הביטו וראו: איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית, ‏עם עובד.

 

פירסט, ענת (2001) "נשים כחפצים: דימויים של גברים ונשים בפרסומת הישראלית" על מה: כתב עת לקידום מעמד האישה, גליון 10, הוצאת משרד החינוך התרבות והספורט, מחלקת הפרסומים.

 

פירסט, ע' ואברהם א'  (2003). "אני במזרח ולבי בסוף מערב: הדימוי האמריקני בראי פרסומת הישראלית", בתוך ת' ליבס, ומ' טלמון (עורכות) תרבות ותקשורת, עמ' 376-3399.  תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (155)

אברהם, א' ופירסט ע'. "נוכחים אך עדיין נעדרים!?: ייצוג המזרחיים בזמן צפיית שיא", AIS, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004.

 

 1. שם הקורס באנגלית

Franco-Belgian comics: between the big story and the small stories

שעות קבלה ופרטי התקשרות יימסרו בתחילת סמסטר

 

Langue et Limite de la langue (Hébreu)

Prof. Silvia Adler Mercredi 10h à 12h (Séminaire)
Langue
Linguistique
Rhétorique et communication.
Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

 

שם ומספר הקורס:  לשון וחסכון: חסכנות לשונית 43415-01

 

שם המרצה: פרופ' סלביה אדלר

סוג הקורס: סמינר

שנת לימודים: תשע"ט                     סמסטר:  א' + ב'               היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט: קורס מלווה אתר ב- MOODLE          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

בלשון, החיסכון מתבטא באופן כללי במינימום "אינפוט" לעומת מקסימום "אאוטפוט" או במילים אחרות, במינימום השקעה ובמקסימום רווח. עיקרון זה של מאמץ מינימאלי חוצה גבולות לשוניים, מאפיין תהליכים דיאכרוניים וסינכרוניים, ומיושם על תופעות רבות משטח התחביר, הפונולוגיה, המורפולוגיה, וכד'. בסמינר זה של המחלקה לתרבות צרפת המועבר בעברית והמיועד לסטודנטיות/ים המתעניינות/ים בשפה על כל גווניה (אך שאינו דורש בהכרח ידע בלשני מקדים), נבדוק כיצד מושגת יעילות לשונית (מקסימום תקשורת אינפורמטיבית במינימום מאמץ וזמן) בתחומי בלשנות שונים ונתמקד גם ביישומים ובהשלכות של החיסכון הלשוני בזירות תקשורתיות מגוונות.

 

תוצרי למידה

 – הכרה של עקרונות לשוניים (תחביריים, סמנטיים, פרגמטיים) המיושמים על פלטפורמות מסוגות שונות (מונו ומולטי-מודאליות) לשם הפקת מסר חסכוני ודחוס

 

– הכשרה לקראת עבודת המחקר הסמינריונית (עקרונות מתודולוגיים).

 

הסמינריון ישים אם כן דגש על הרכיב התכני והרכיב המתודולוגי. מבחינה תוכנית, יעסוק הקורס בשאלת החיסכון הלשוני על כל גווניו. מבחינה מתודולוגית, נתחקה אחרי שלבי עבודת המחקר, ובכלל זה איתור נושא מחקר, ניסוח שאלת מחקר, חיפוש במאגרי הידע ואיתור פריטים ביבליוגרפים והכנת ראשי פרקים.

 

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

 

חסכון הנובע ממעתקים סמנטיים ורטוריים

חסכון לקסיקאלי

חסכון תחבירי (היבטים דיאכרוניים וסינכרוניים)

חסכון פרגמאטי

חסכון הקשור בפרקטיקה של סוגה טקסטואלית

 

מהלך השיעורים: הסמינריון יתקיים בשפה העברית, על בסיס ביבליוגרפיה בעברית / אנגלית/ צרפתית. בסמסטר א' יתנהל כקורס פרונטאלי ברובו, בסיוע הסטודנטיות/ים (סקירת מאמרים וכד'), ובסמסטר ב' הסטודנטיות/ים יכינו פרזנטציות לקראת הגשת עבודת סמינריון. סטודנטיות/ים מן המחלקה יוכלו להגיש את עבודת הסמינריון בצרפתית.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

הנושאים קשורים לחסכון במישורים הבאים:

חסכון הנובע ממעתקים סמנטיים ורטוריים

חסכון לקסיקאלי

חסכון תחבירי (היבטים דיאכרוניים וסינכרוניים)

חסכון פרגמאטי

חסכון הקשור בסוגה טקסטואלית

 

ג. דרישות קדם:

הסמינר מתאים לסטודנטיות/ים המתעניינות/ים בשפה על כל גווניה (אך אינו דורש בהכרח ידע בלשני מקדים)

 

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

 

 • נוכחות בשיעורים : 85% מהשיעורים.
 • השתתפות פעילה: סקירת מאמרים, דיונים בכיתה, הכנת דוגמות בהתאם לנושא הנלמד לדיון בכיתה
 • מפגשים אישיים עם המרצה לצורך גיבוש נושא כתיבה אישי (אפשר בדוא"ל).
 • רפרט על נושא נבחר.
 • הגשת עבודה סמינריון: הסבר מפורט יימסר במהלך השיעורים. את העבודה הכתובה יש להגיש עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים תש"פ לכל המאוחר

ה. מרכיבי הציון הסופי:

 • רפרט (פרזנטציה) והשתתפות פעילה (הובלת קריאה תאורטית, ניתוח חומרי הדגמה):  40%
 • עבודת סמינריון: 60%

 

 

ו. ביבליוגרפיה:

תינתן במהלך הקורס בהתאם לפרקים הנלמדים

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Thrifty language

Analyse d'erreurs dans une perspective de linguistique contrastive et appliquée Hébreu-Français

Prof. Silvia Adler Mercredi 12h à 14h - Premier semestre
Langue
Linguistique
Rhétorique et communication.
Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

תאריך עדכון: אפריל 2018

שם ומספר הקורס:
43057-01

 

ניתוח טעויות בפרספקטיבה של בלשנות מעמתת ויישומית (עברית-צרפתית)

 

שם המרצה: פרופ' סלביה אדלר

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:    תשע"ט                  סמסטר: א'                            היקף שעות: 2 ש"ס 

 אתר הקורס באינטרנט:   הקורס מלווה אתר ב- MOODLE       

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס – פיתוח המודעות להבדלים הקיימים בין שפת המקור (עברית) לשפת היעד (צרפתית) בתחומים שונים וניתוחם : המבנה הצלילי, התחבירי, הדקדוקי וכד'. מעבר לפרספקטיבה המעמתת, ננתח טעויות נפוצות החלות במעבר בין שפת המקור לשפת היעד.

שפת ההוראה: צרפתית – אך נדרשת שליטה אקטיבית בשפה העברית, בשל העיסוק בשתי השפות.

 

תוצרי למידה – פיתוח מודעות למאפייני שפת היעד (צרפתית), שיפור השליטה בשפת היעד לשם מניעת טעויות נפוצות.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: המבנה הצלילי בראיה מעמתת, מבני תחביר ולקסיקון בראיה מעמתת, ניתוח טעויות נפוצות בכל הקשור לרכיבי דקדוק.

 

מהלך השיעורים: השיעור יתקיים באופן סדנאי. על הסטודנטיות והסטודנטים להכין תרגילים לפי הנחיות המרצה ופרזנטציה על נושא נבחר, בתאום עם המרצה.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת הנושאים המפורטת תוצג בתחילת הקורס ותותאם לרמת הצרפתית הכללית של אוכלוסיית הקורס. עם זאת, הקורס דורש שליטה בעברית ובצרפתית ברמת מתקדמים לפחות.

 

 

ג. דרישות קדם:

שליטה בשפות עברית וצרפתית ברמת מתקדמים.

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

הכנת תרגילים ופרזנטציה על נושא נבחר.

85% נוכחות.

בקורס זה אין מבחן סמסטריאלי. ציון הקורס מורכב מסך כל התרגילים המיועדים לבדיקה בכיתה ולהגשה וכן מהפרזנטציה, לכן חובת הנוכחות מהווה תנאי להשתתפות בקורס ולקבלת ציון קורס.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

הציון הסופי מורכב מסך תרגילי ההגשה (50%) ופרזנטציה על נושא נבחר בפרספקטיבה מעמתת (50%).

 

ו. ביבליוגרפיה (קישורים לדוגמה, בעיקר כלי תרגום):

http://www.lexilogos.com/

http://www.lexilogos.com/hebreu_langue_dictionnaires.htm

http://www.morim.com/cour_notion.php

http://intersecu.free.fr/

http://intersecu.free.fr/heb.php

http://www.le-dictionnaire.com/

http://www.la-traductrice.com/

http://www.le-dictionnaire.com/dico.php?id=grammaire

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm

http://www.logos.it/index.html

http://www.lexicool.com/dictionary_logos.asp?IL=1 

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Error Analysis – Hebrew-French (comparative and applied linguistics)

 

De la langue source (Hébreu) à la langue cible (Français)

Prof. Silvia Adler Mercredi 12h à 14h - Deuxième semestre
Langue
Linguistique
Rhétorique et communication.
Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

תאריך עדכון: אפריל 2018

שם ומספר הקורס:  43060-01

משפת מקור (עברית) לשפת יעד (צרפתית): סוגיית אוצר המילים

שם המרצה: פרופ' סלביה אדלר

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:  תשע"ט                    סמסטר:  ב'                           היקף שעות:  2 ש"ס

 אתר הקורס באינטרנט: קורס מלווה אתר ב MOODLE         

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס – תרגום תמטי מעברית לצרפתית בדגש על מבני תחביר ומבנים לקסיקליים. הקורס מיועד לסטודנטיות וסטודנטים בעלי שליטה טובה בשתי השפות ובעלי הכרת מבנה השפה הצרפתית. שפת ההוראה: צרפתית – אך נדרשת שליטה אקטיבית בעברית, בשל העיסוק בשתי השפות.

 

תוצרי למידה – שכלול מיומנויות בשפה הצרפתית, הכרת מבנים תחביריים ולקסיקליים לעומק, שכלול מיומנויות התרגום, הפנמת עקרונות הגיוון הלקסיקלי.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: תרגום תמטי לשם הטמעת הבדלים לקסיקליים ומבני תחביר בשפת היעד.

 

מהלך השיעורים: השיעור יתקיים באופן סדנאי. על הסטודנטיות והסטודנטים להכין תרגילים לפי הנחיות המרצה משיעור לשיעור. הבדיקה תיעשה בכיתה ויתנהל דיון כיתתי.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת התרגילים המפורטת תינתן בתחילת השנה ועשויה להשתנות בהתאם לרמת הצרפתית הכללית בכיתה.

 

ג. דרישות קדם:

שליטה בשפות עברית וצרפתית ברמת מתקדמים לפחות.

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

הכנת תרגילים על בסיס קבוע לשם השתתפות פעילה בכיתה ובדיונים.

 85% נוכחות.

בקורס זה אין מבחן סמסטריאלי. ציון הקורס מורכב מסך כל התרגילים המיועדים לבדיקה בכיתה ולהגשה, לכן חובת הנוכחות מהווה תנאי להשתתפות בקורס ולקבלת ציון קורס.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

הציון הסופי מורכב מסך תרגילי ההגשה (75%) ותרגילי הכיתה (25%).

 

ו. ביבליוגרפיה (קישורים לדוגמה, בעיקר כלי תרגום):

http://www.lexilogos.com/

http://www.lexilogos.com/hebreu_langue_dictionnaires.htm

http://www.morim.com/cour_notion.php

http://intersecu.free.fr/

http://intersecu.free.fr/heb.php

http://www.le-dictionnaire.com/

http://www.la-traductrice.com/

http://www.le-dictionnaire.com/dico.php?id=grammaire

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm

http://www.logos.it/index.html

http://www.lexicool.com/dictionary_logos.asp?IL=1 

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

From source language (Hebrew) to target language (French):  Lexical components   

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2 – מאות 17-16- בעברית

Dr. Tovi Bibring Dimanche 12h à 14h - Deuxième semestre Littérature et d’histoire Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

את חציו הראשון של הסמסטר נקדיש להבנת הפרדוקס הגדול של תקופת הרנסנס הצרפתי: "התקוות הגדולות" של ההומניזם מול המציאות הקשה של הרפורמציה. נתייחס בהרחבה למעברה של השפה הצרפתית משפה דיאלקטלית "עתיקה" לשפה מודרנית יותר השואפת לגדולה ונדון בתפיסות התרבותיות החדשות על רקע מהפכת הדפוס: פדגוגיה, שלטון ודת. את חציו השני של הסמסטר נקדיש למאה ה-17 ולשאיפתה הבלתי מתפשרת של הכנסיה הקתולית להשיב את התרבות לערכיה מחד ולמונרכיה האבסולוטית וחיי החצר בוורסיי מאידך.   

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 18 – 19 – בעברית

Dr. Tovi Bibring Lundi 14h à 16h - Deuxième semestre
Littérature et d’histoire
Linguistique
Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

בחלקו הראשון של הסמסטר נעקוב אחר האירועים המטלטלים שהובילו את צרפת אל המהפכה הצרפתית ונלמד את הסוגות הספרותיות השונות שליוו את המאה ה-18, נבחן את הרעיונות פורצי הדרך של פילוסופיית הנאורות, הליברטינאז' והאוטוביוגרפיה. בחלקו השני של הסמסטר נדון באירועים הפוליטיים ובשינויים החברתיים במאה ה-19 וכיצד הם משתקפים ביצירה הצרפתית בתקופה זו. 

 

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4 - מאות 21-20 - בעברית

Dr. Tovi Bibring Lundi 16h à 18h - Deuxième semestre
Littérature et d’histoire
Culture
Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

המאורעות הדרמטיים של המאה ה-20 ניכרים בספרות ובתרבות הצרפתית. בתחילת המאה צרפת הופכת לאבן שואבת לסופרי העולם אשר כותבים על אדמתה את יצירותיהם הגדולות. נתייחס אל צרפת כאל מוקד תרבותי עולמי ונבחן את הזרמים המרכזיים על רקע התמורות החברתיות במעבר למאה ה-21. נתייחס לשינויים שחלו בספרות וביצירה הצרפתית על רקע הגלובליזציה

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 - 15- בעברית

Dr. Tovi Bibring Dimanche 10h à 12h - Deuxième semestre
Littérature et d’histoire
Culture
Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

נתחקה אחר האירועים החשובים שגיבשו את האומה הצרפתית והפכו אותה למעצמת
תרבות שהובילה את אירופה לאורך ימי הביניים תחת הנהגת שושלת המלכים הקפטינגים:
המעבר מהלטינית אל השפות הוורנקולריות, הספרות החדשה, התמורות הדתיות שהחלו
עם המהפכה הגריגוראינית, מסעי הצלב, לידת האוניברסיטה ותרבות הספר, התגבושתה
של חברה פיאודלית, האידאל החצרוני והאהבה החצרונית, התפתחות הערים, התרבות
הקרנבלסקית והפורענויות הגדולות של המאה ה- 14 הדבר השחור ומלחמת מאה השנים,
ידונו תוך עיון במגוון רחב של טקסטים וסוגות ספרותיות שונות.

Cours de Langue - Niveaux Avancés

Dr. Isabelle Dotan Dimanche 16h à 20h / Mercredi 16h à 20h Langue Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

 

תאריך עדכון: 11 מאי 2018

שם ומספר הקורס:  צרפתית מתקדמים א'

שם המרצה: איזבל דותן

סוג הקורס: (שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה וכד')

שנת לימודים:                      סמסטר:                             היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:          

                                                                                               

 1. מטרות הקורס ותוצרי למידה

שימו לב!

בשנה"ל תשע"ט (2018-2019) יתקיימו הקורסים במתכונת מיוחדת, בסמסטר א' בלבד והם יהיו אינטנסיביים במיוחד: 8 שעות שבועיות :

-           צרפתית למתקדמים א' (43-054-01) מה-14.10.2018 עד 02.12.2018

-           צרפתית למתקדמים ב' (43-055-01) מה-05.12.2018 עד 17.01.2019

 

לפניכם 3 אפשרויות רישום:

1.         להירשם לשני הקורסים: חלק א' וחלק ב' שיימשכו כל הסמסטר בימי ראשון ורביעי מ16.00 עד 20.00 כלומר 8 ש"ש סה"כ

 

2.         תלמידים המעוניינים בחלק א' בלבד ילמדו מתחילת השנה מתאריך 14.10.2018 ועד תאריך 02.12.2018 בימי ראשון ורביעי מ16.00 עד 20.00 כלומר 8 ש"ש.  ב02.12.2018 תתקיים בחינה סופית לקורס חלק א' (שיהיה מוגדר כ"תרגיל"). תאריך בחינת מועד ב' יקבע בהמשך.

 

3.         תלמידים המעוניינים בחלק ב' בלבד ילמדו מה-05.12.2018 ועד סוף סמסטר א' ב17.01.2019 בימי ראשון ורביעי מ16.00 עד 20.00 כלומר 8 ש"ש. הבחינה הסופית תתקיים במועדים שיקבע מדור בחינות בתקופת המבחנים.

 

 הערה חשובה ! 

 תלמידים שלמדו צרפתית בעבר אינם רשאים להירשם לקורס בלי להתיעץ עם המרצה. תלמידים שיודעים צרפתית "מהבית" או מבלי שלמדו לפני כן יכולים גם הם ליצור קשר עם המרצה כדי להתייעץ עמה Isabelle.Dotan@biu.ac.il

 

מטרת הקורס: להעניק לסטודנטים ידע מורחב בשפה הצרפתית (רמת מתקדמים א') במספר מישורים אך עם דגש על הבנת הנקרא:

 • הבנת הנקרא (בעזרת ידע מעמיק בדקדוק, בתחביר ורכישת אוצר מילים תוך הדגשת התרבות הצרפתית בנושאי השיעורים).
 • הבעה בכתב (בעזרת תרגילים וחיבורים קצרים).
 • הבנת הנשמע במידה מועטה (בעזרת קטעי שמיעה, סרטונים ושירים).
 • הבעה בעל-פה  במידה מועטה (במסגרת תרגול בכיתה).

    

תוכן הקורס:

נושאים שימושים לתקשורת בינאישית בחיי היומיום והכרת ההיסטוריה והתרבות הצרפתית.

 

    מהלך השיעורים:  

- ההוראה פרונטאלית (הנושאים התיאורטיים)

- אינטראקציה מתמדת בין המורה והסטודנטים במסגרת תרגול.

- השמעת קטעי אודיו וצפייה בסרטונים ובמצגות.

 

    תכנית הוראה מפורטת:  

תוכן

דקדוק

לימוד שפה זרה

דרום צרפת, ארכיאולוגיה,

אגדות צרפתיות, הנסיך הקטן

 

פרובאנס, חופשות, תוכניות לעתיד

הצייר ואן גוך,

עולם העבודה, צרפת בעיני הצרפתים

הכרות עם צרפת

 

חזרה כללית על חומר בסיסי (צרפתית מתחילים)

זמנים "קרובים" (עבר, הווה עתיד)

כינויי זיקה (qui, que, où)

התאמה בין הפועל לכינוי מושא ישיר

עתיד פשוט (futur simple)

הparticipe passé כשם התואר ותואר הפועל

ה gérondif וה participe présent

כינוי הרומז

 

 

 

מכיוון שהשיעור נעשה באינטראקציה מתמדת עם הסטודנטים, גמישות סדר הנושאים מתחייבת. יש תועלת בללמד נושא אפילו אם לא תוכנן לאותו שיעור, אם הוא עולה מתוך הכיתה ומעורר את סקרנותה.

 

חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:

סיום בהצלחת של הקורס "צרפתית למתחילים"

- ידע בסיסי בשפה הצרפתית (על פי בדיקה והערכת המרצה. שימו לב!!! לא יתקבלו תלמידים בעלי רקע בצרפתית ללא בדיקת המרצה!!!)

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

   חשוב לקרוא!

 • 80% נוכחות חובה (או עד שני שיעורים/4 שעות אקדמאיות בסמסטר).

לפי תקנון האוניברסיטה, תלמידים הנעדרים משיעור חייבים להביא אישור ולהשלים את החומר של השיעור החסר לפני השיעור העוקב. המרצה יכול למנוע מסטודנט שנעדר יותר משני שיעורים כפולים/4 שיעורים רגילים ללא סיבה מוצדקת להשתתף בבחינה בסוף הקורס/סמסטר. במידה והמורה/מרצה מאפשר גישה לבחינה שימו לב שיש לכך גם השפעה על הציון.

 

-     השתתפות פעילה בשיעור, עשיית שעורי בית ותרגול באתר הקורס בMoodle  חובה.

-     בחינות: באופן חריג בשנת תשע"ט, מבחן של קורס 43-054-01 יתקיים באמצע סמסטר א' ביום ראשון 02.12.2018 –

(מבחן קורס צרפתית מתקדמים ב' 43-055-01 יתקיים בסוף הסמסטר א').

 

מרכיבי הציון הסופי:

ציון מספרי : 90% מבחן/תרגיל + 10% )נוכחות + תרגול + Moodle)

 

לתלמידים מעוניינים:

מבחני המדד האירופאי להערכת שפות DELF  רמה A2 /B1

במהלך הקורס התלמידים יקבלו כלים שיאפשרו להם לגשת למבחן אירופאי DELF  רמה A1 או רמה A2. זהו מבחן עצמאי לקביעת סטנדרט בינלאומי. פרטים והסברים יינתנו למעוניינים במהל הקורס.

שימו לב: מבחן DELF אינו קשור ואינו "במקום" חובות הקורס או במקום המבחן האקדמי של סוף הקורס.

Pour info - Présentation du DELF : En hébreu :  המדד האירופי להערכת שפות et en français Explications DELF (CIEP)

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה)

 

1חוברת MANUEL DE FRANCAIS – Niveau 2 Avancés A  (מאת ד"ר איזבל דותן). ניתן לקנות את החוברת מהמפעיל פרינט"- בשיעור הראשון לקורס או לגשת לקנותו ב"המפעיל פרינט– בר אילן".

 

2. ספר GRAMMAIRE EN DIALOGUES  רמת מתחילים (Niveau débutant - אותו ספר שהיה בשימוש בקורס הרמת "מתחילים") (בספריה, מס. מיון:  2005 448.24 LER-MIQ g - הספר כולל דיסק שבעזרתו הסטודנט יכול לתרגל בבית בשמיעה, בצפייה חוברת תרגילים

 

2. ספר GRAMMAIRE EN DIALOGUES  ורמת בינוניים (Niveau Intermédiaire) (בספריה, מס. מיון  2007448.24 LER-MIQ g . הספר כולל דיסק שבעזרתו הסטודנט יכול לתרגל בבית בשמיעה, בצפייה חוברת תרגילים

   

לפני השיעור הראשון התלמידים הרשומים לקורס, יקבלו במייל (דרך מערכת מודל https://lemida.biu.ac.il/ ) כמה דפים להדפסה לשיעור הראשון. דפי עבודה וטקסטים נוספים היו זמינים באתר הקורס בMoodle במהלך כל הקורס.

 

ביבליוגרפיה (רשות)

 

 1. מילון עברי-צרפתי-עברי: LE GRAND DICTIONNAIRE, קולט אלוש, הוצאת פרולוג, 2010.

 

מילון בגרסת יישומון : מילון עברי-צרפתי-עברי: LE GRAND DICTIONNAIRE, קולט אלוש

אופציה חינם (חסרים הרבה מילים ומונחים) וגרסה בתשלום (המילון המלא).

 

 1. מילון צרפתית-עברית, עברית-צרפתיתBE IVRIT  באתר האינטרנת ובישומון -
 2.  

 

 1. דקדוק צרפתי, מרים הר, צבעונים הוצאה לאור, 2008.  מספר מיון B434

 

 1. Colette Allouch, Dictionnaire des expressions hébreu-français-hébreu,  Autoédition Colette Allouch, 2016  - Commander par mail: colette7@zahav.net.il

 

 1. ספר תרגילים: Les 500 exercices de grammaire A1, Paris : Hachette 2005

מס. מיון 448.24076 EXE 2005

 

 1. ספר תרגילים: Les exercices de grammaire A2, Paris: Hachette, 2006.

מס. מיון 448.24076 2006EXE

 

ז. שם הקורס באנגלית                                French Advanced level A

Français Débutants

Dr. Isabelle Dotan Dimanche 12h à 16h / Mercredi 12h à 16h Langue Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

 

תאריך עדכון: 11 מאי 2018

 

שם ומספר הקורס:  צרפתית מתחילים

שם המרצה: איזבל דותן

סוג הקורס: (שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה וכד')

שנת לימודים:                      סמסטר:                             היקף שעות

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 

 1. מטרות הקורס ותוצרי למידה

שימו לב! השנה (2018-2019 תשע"ט) באופן מיוחד, הקורס צרפתית מתחילים (43-050-01)

יתקיים בסמסטר א' בלבד: במקום 4 ש"ש כקורס שנתי הקורס יכלול 8 ש"ש בסמסטר א' בלבד.

ה"תרגיל" (בחינה פנימית אמצע קורס) המתוכנן יתקיים באמצע סמסטר א' ביום רביעי ה12.12.2018

הבחינה הסופית של הקורס תתקיים לאחר בסוף הסמסטר (כלומר אחרי ה-16.01.2019)

 

 

הערה חשובה ! 

 תלמידים שלמדו צרפתית בעבר אינם רשאים להירשם לקורס. תלמידים שיודעים צרפתית "מהבית" או מבלי שלמדו לפני כן יכולים ליצור קשר עם המרצה כדי להתייעץ עמה Isabelle.Dotan@biu.ac.il

 

מטרת הקורס:  להעניק לסטודנטים ידע מורחב בשפה הצרפתית (רמת מתחילים) 

 

תוצרי למידה – לפי סדר חשיבות שלהלן:

- הבנת הנקרא (בעזרת ידע מעמיק בדקדוק, בתחביר ורכישת אוצר מילים תוך הדגשת התרבות הצרפתית בנושאי השיעורים).

- הבעה בכתב (בעזרת תרגילים וחיבורים קצרים).

- הבנת הנשמע במידה מועטה (בעזרת קטעי שמיעה, סרטונים ושירים בצרפתית).

- הבעה בעל-פה במידה מועטה (במסגרת תרגול בכיתה).

    

 1. תוכן הקורס

 

רציונל, נושאים: הקורס מורכב מנושאים שימושים לתקשורת בינאישית בחיי היומיום והכרת התרבות הצרפתית  דרך טקסטים קצרים.

 

 מהלך השיעורים:  

- ההוראה פרונטאלית (נושאים תיאורטיים)

- אינטראקציה מתמדת בין המורה והסטודנטים במסגרת תרגול (קריאה, שיחה, עשיית תרגילים, וכו').

- השמעת קטעי אודיו וצפייה בסרטונים ומצגות.

 

תכנית הוראה מפורטת:  

 

מס' השיעור

תוכן

דקדוק

סמסטר א'

מסודר לפי סדר שיעורים

 

האלף-בית הצרפתי והצלילים הצרפתיים מספרים

הצגת בן אדם / הצגת דבר

אזרחות ומקצועות

העדפות וטעמים

העיר פריז

ימות השבוע/חודשי השנה

חיי חברה, חיי פנאי 

צבעים 

שאלות על דבר, אדם, מקום, זמן

חיי משפחה, טבע, דרום צרפת, מזג אויר

הצגת דבר מוכר

ביטוי ההדגשה

חפצי היום-יום,

החיים בפרברי פריז, החופשות בצרפת

חיי הסטודנטים בפריז

התמצאות בחלל ובזמן

"הוא והיא"

פעילויות אישיות בחיי היום-יום

מזון, מאכלים וארוחות

מערכת יחסים, חלוקת תפקידים ביומיום

לדבר על העבר, אירועים בעבר, חיי ז'אן דרק.

 

שם-העצם (זכר/נקבה, יחיד/רבים)

קדומות מיודעות/לא מיודעות

כינוי גוף נושא

פעלים (זמן הווה חיוב/שלילה) ETRE/AVOIR

פעלים (קבוצה 1 )

מילות יחס

הצגת שאלות כלליות

פעלים לא רגילים (קבוצה 3)

שאילת שאלות מורכבות

פעלים (קבוצה 2)

קידומת (תואר) רומזת

כינוי גוף נוספים

קידומת (תואר) השייכות

פעלים לא רגילים נוספים (קבוצה 3)

מילות יחס שונים (מיקום וזמן)

כינויי מושא ישיר ועקיף

פעלי התפעל

קידומות חלקיות (partitif)

ציווי

זמן עבר בסיסי (passé composé)

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם: אין.

 

(ניתן להתייעץ עם המרצה)

 

ד. חובות / דרישות / מטלות

חשוב לקרוא!

 • 85% נוכחות חובה (או עד שני שיעורים/4 שעות אקדמאיות בסמסטר).

לפי תקנון האוניברסיטה, תלמידים הנעדרים משיעור חייבים להביא אישור ולהשלים את החומר של השיעור החסר לפני השיעור העוקב. המורה/מרצה יכול למנוע מסטודנט שנעדר יותר משני שיעורים כפולים/4 שיעורים רגילים ללא סיבה מוצדקת להשתתף בבחינה בסוף הקורס/סמסטר.

במידה והמורה/מרצה מאפשר גישה לבחינה שימו לב שיש לכך גם השפעה על הציון.

 • השתתפות פעילה בשיעור, עשיית שעורי בית ותרגול באתר הקורס בMoodle  חובה.
 • בחינות: מבחן פנימי באמצע הסמסטר ומבחן סופי בסוף סמסטר א' (בסוף הקורס).

 

ה. מרכיבי הציון הסופי

ציון מספרי:

מבחן אמצע סמסטר א': 40% + מבחן סופי בתום סמסטר א' : 40% + נוכחות והשתתפות: 20%

ציון עובר בקורס: 60

 

הערה: מבחן DELF  רמה A1 –

במהלך הקורס התלמידים יקבלו כלים שיאפשרו להם לגשת בעתיד למבחן אירופאי DELF  רמה A1. זהו מבחן עצמאי לקביעת סטנדרט בינלאומי. פרטים והסברים יינתנו למעוניינים במהל הקורס. הסבר כללי של מבחן הDELF: :  המדד האירופי להערכת שפות

ובצרפתית Explications DELF (CIEP) 

שימו לב: מבחן DELF אינו קשור ואינו "במקום" חובות הקורס או במקום המבחן האקדמי של סוף הקורס.

 

ו. ביבליוגרפיה:

 

חומר חובה

 1. חוברת MANUEL DE FRANCAIS – NIVEAU 1 DEBUTANT  מאת ד"ר איזבל דותן – שנת תשע"ט 2018-2019.  התלמידים יוכלו לקנות את החוברת ממפעיל פרינט"- בקמפוס בר-אילן לפני השיעור הראשון או לגשת לקנותו ב"מפעיל פרינט – בר אילן" (ליד קופי-טיים). עלות: כ20 ש''ח.

 

 1. ספרי GRAMMAIRE EN DIALOGUES  רמת מתחילים (Niveau débutant) – הספר כולל דיסק שבעזרתו הסטודנט יכול לתרגל בבית בשמיעה, בצפייה חוברת תרגילים ובתרגול אינטראקטיבי הן את הדקדוק, הן את אוצר מילים. כל תלמיד זקוק לספר אך אין צורך בספר לשיעורים הראשונים.  מס. מיון בספרייה לצרפתית:  2005 448.24 LER-MIQ g

   

לפני השיעור הראשון התלמידים הרשומים לקורס, יקבלו במייל (דרך מערכת מודל https://lemida.biu.ac.il/ ) כמה דפים להדפסה לשיעור הראשון. דפי עבודה וטקסטים נוספים היו זמינים באתר הקורס בMoodle במהלך כל הקורס.

 

חומר מומלץ

 1. מילון עברי-צרפתי-עברי: LE GRAND DICTIONNAIRE, קולט אלוש -  הוצא לאור PROLOG או האפליקציה באותו דם LE GRAND DICTIONNAIRE קולט אלוש - אופציה חינם (חסרים הרבה מילים ומונחים) וגרסה בתשלום כ-20 ש"ח (המילון המלא).

 

 1. מילון צרפתית-עברית, עברית-צרפתיתBE IVRIT  באתר האינטרנת ובישומון -

http://www.beivrit.fr/dictionnaire-avance-francais-hebreu

 

 1. מרים הר, "דקדוק צרפתי", צבעונים הוצאה לאור, 2008. בספריה מספר מיון B434

 

 1. ספר תרגילים: Les 500 exercices de grammaire A1, Paris : Hachette 2005

בספרייה, מס. מיון 448.24076 EXE 2005

 

ז. שם הקורס באנגלית:

French for beginners

 

Expression écrite et orale niveau 2

Mme. Jacinthe Nourrit Lundi 10h à 12h Langue Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

המחלקה לתרבות צרפת

הבעה בכתב ובעל-פה  2  (2 ש''ש(

Expression écrite et orale niveau 2

מספר קורס: 43-206-01

 

הערה חשובה ! 

 

קורס הבעה בכתב ובעל-פה 2 מיועד בעיקר לתלמידים הלומדים במקביל בקורס "צרפתית למתקדמים א' + ב'" (קורסים 43-054-01 +43-055-01 )

 

בנוסף, רשאים להרשם לקורס "הבעה בכתב ובעל-פה 2" תלמידים שיודעים צרפתית מלימוד קודם / "מהבית" / או משהייה בארץ פרנקופונית לתקופה ארוכה.

לכל המקרים האלה דרוש יעוץ ואישור מהמחלקה. להתייעצות ניתן ליצור קשר עם ד"ר איזבל דותן, מרכזת קורסי השפה של המחלקה:Isabelle.Dotan@biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס

מטרת הקורס היא לפתח מיומנות כתיבה ומיומנות הבעה בעל-פה בצרפתית בסיסית (המשפט הפשוט והמורכב): התנסות בקריאה ובהבנת הנשמע של טקסטים ודיאלוגים קצרים מתוך שפת היום-יום תוך כדי חשיפה לתרבות הצרפתית והפרנקופונית.

התקדמות הקורס נעשית במקביל להתקדמות בקורס "צרפתית למתקדמים".

 

ב. תוכן הקורס ומהלך השיעורים

 

הקורס יעסוק בתחומים ובנושאים המקבילים  לקורס האם: "צרפתית למתקדמים" (לתוכנית המלאה  של הקורס ראו את סילבוס הקורס "צרפתית מתקדמים", אך יעסוק אך ורק ביישום הידע התיאורטי שנרכש בקורס-האם. בנוסף לנושאים דקדוקיים, נעסוק ברכישת והעשרת אוצר מילים בסיסי מתוך נושאים תימטיים הקשורים לחיי היום-יום. במהלך השיעורים ננהל שיחות בצרפתית ונכתוב חיבורים קצרים בנושאים השונים.

 

תכנית הוראה מפורטת לפי שיעורים בסמסטר ב' (תוכנית מקבילה לקורס מתקדמים א'):  

נושאים דקדוקיים

חזרה כללית על חומר בסיסי (צרפתית מתחילים)

זמנים "קרובים" (עבר, הווה עתיד)

כינויי זיקה (qui, que, où)

התאמה בין הפועל לכינוי מושא ישיר

עתיד פשוט (futur simple)

הparticipe passé כשם התואר ותואר הפועל

ה gérondif וה participe présent

כינוי הרומז

 

 

 

 

    תכנית הוראה מפורטת לפי שיעורים בסמסטר ב' (תוכנית מקבילה לקורס מתקדמים ב'):  

נושאים דקדוקיים

עתיד מקדים (futur antérieur)

כינויי EN ו Y והכינוי המחוזק (moi-même)

זמן עבר תיאורי – imparfait

זמני עבר: passé composé או imparfait ?

הסביל (passif)

הכינוי הניטראלי "le"

העבר הרחוק plus-que-parfait

שימוש בזמני עבר שונים

שילוב כול זמני הindicatif

כינוי הזיקה dont

 

 

 

מכיוון שהשיעור נעשה באינטראקציה מתמדת עם הסטודנטים, גמישות סדר הנושאים מתחייבת. יש תועלת בללמד נושא אפילו אם לא תוכנן לאותו שעור אם הוא עולה מתוך הכיתה ומעורר את סקרנותה.

 

האסטרטגיות בקורס תהיינה מותאמות לרמה A1-A2 לפי הדירוג הבינלאומי

(:המדד האירופי להערכת שפות ) של מבחני הDELF.

Pour info en français Explications DELF (CIEP)

 

ג. חובות הקורס

 

     דרישות קדם:

כאמור, קורס זה מתקדם במקביל לקורס "צרפתית למתקדמים" ומיועד לתלמידים של המחלקה לתרבות צרפת הלומדים צרפתית ברמה 2 (שנה שנייה). לא יתקבלו תלמידים שלא רשומים לקורס שלעיל או שלא התייעצו עם המורה בטרם רישומם לקורס.

 

 

 חובות / דרישות / מטלות:

חשוב לקרוא!

80% נוכחות חובה או עד שני שיעורים היעדרות מותרת בסמסטר. הציון תלוי בנוכחותכם הפעילה בשיעורים!

לפי תקנון האוניברסיטה, תלמידים הנעדרים משיעור חייבים להביא אישור ולהשלים את החומר של השיעור החסר לפני השיעור העוקב. המורה/מרצה יכול למנוע מסטודנט שנעדר יותר משני שיעורים, ללא סיבה מוצדקת, להשתתף בבחינה בסוף הקורס/סמסטר. במידה והמורה/מרצה מאפשר גישה לבחינה שימו לב שיש לכך גם השפעה על הציון.

 

על הסטודנט להגיש חיבורים באופן סדיר. מסירת חיבורים באיחור תשפיע על הציון!

- על הסטודנט להשתתף בצורה פעילה בשיחות אשר יתנהלו במהלך השיעורים. לשם כך, הוא חייב להתכונן מראש דרך הכנת שיעורי בית.

- במהלך שני הסמסטרים הסטודנטים יקבלו ציונים על החיבורים ועל השיחות שיתנהלו בכיתה.

- הציון של סמסטר א' יהיה מורכב מממוצע הציונים של אותו סמסטר. אין מבחן בסוף סמסטר א'.

- בסמסטר ב', בנוסף לציוני המטלות, הסטודנטים יעשו בחינה סופית ברמה A2 או B1 (רמות של ה:  המדד האירופי להערכת שפות ) המסכם את החומר של השנה.

 

מרכיבי הציון הסופי: 100% מורכב מ:

 • 70% ממוצע המורכב מנוכחות, השתתפות וכל ציוני החיבורים והשיחות שנעשו במהלך השנה.
 • 30% מבחן ברמה A2-B1 בסוף שנת הלימודים.

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

טקסטים ודיאלוגים שונים, סרטונים, תרגילים בכתב לפי התקדמות התלמידים.

חומר הקורס יפורסם בהדרגה באתר הקורס במודל Moodle.

 

מילונים מומלצים:

 

- מילון עברי-צרפתי-עברי: LE GRAND DICTIONNAIRE, קולט אלוש, הוצאת פרולוג, 2010.

- ישומון של אותו המילון אופציה חינם (חסרים הרבה מילים ומונחים) וגרסה בתשלום (המילון המלא) Le grand dictionnaire

 

- מילון צרפתית-עברית, עברית-צרפתית Be Ivrit און-ליין

 •  

Expression écrite et orale niveau débutant 1e année

Dr. Isabelle Dotan Lundi 12h à 14h Langue Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

המחלקה לתרבות צרפת

הבעה בכתב ובעל-פה לרמת מתחילים שנה א'  (2 ש''ש(

Expression orale et écrite niveau débutant 1e année

מספר קורס: 43-200-01   

ד''ר איזבל דותן

 

הערה חשובה ! 

 

קורס הבעה בכתב ובעל-פה 1 מיועד בעיקר וקודם כל לתלמידים הלומדים במקביל בקורס "צרפתית מתחילים" (קורס 43-050-01)

 

בנוסף, רשאים להרשם לקורס "הבעה בכתב ובעל-פה 2" תלמידים שיודעים צרפתית מלימוד קודם / "מהבית" / או משהייה בארץ פרנקופונית לתקופה ארוכה.

לכל המקרים האלה דרוש יעוץ ואישור מהמחלקה. להתייעצות ניתן ליצור קשר עם ד"ר איזבל דותן, מרכזת קורסי השפה של המחלקה:Isabelle.Dotan@biu.ac.il

 

 א. מטרות הקורס

מטרת הקורס היא לפתח מיומנות כתיבה ומיומנות הבעה בעל-פה בצרפתית בסיסית (המשפט הפשוט): התנסות בקריאה ובהבנת הנשמע של טקסטים ודיאלוגים קצרים מתוך שפת היום-יום תוך כדי חשיפה לתרבות הצרפתית. התקדמות הקורס נעשית במקביל לקורס "צרפתית מתחילים" ומיועד לתלמידים של המחלקה לתרבות צרפת הלומדים צרפתית ברמה בסיסית (שנה ראשונה).

 

ב. תוכן הקורס ומהלך השיעורים

 

הקורס יעסוק בתחומים ובנושאים המקבילים  לקורס אם: "צרפתית מתחילים" (לתוכנית המלאה ראו "תוכנית הקורס" בסילבוס של קורס "צרפתית מתחילים") אך יעסוק אך ורק בישום הידע התיאורתי שנרכש בקורס אם. בנוסף לנושאים דקדוקיים, נעסוק ברכישת והעשרת אוצר מילים בסיסי מתוך נושאים תימתים הקשורים לחיי היום-יום. במהלך השיעורים ננהל שיחות פשוטות בצרפתית ונכתוב חיבורים קצרים בנושאים השונים.

 

תכנית הוראה מפורטת:  

 

מס' השיעור

תוכן

דקדוק

סמסטר א'

(נושאים לפי סדר השיעורים – כפוף לשינוים)

 

האלף-בית הצרפתי והצלילים הצרפתיים מספרים

הצגת בן אדם / הצגת דבר

אזרחות ומקצועות

העדפות וטעמים

העיר פריז

ימות השבוע/חודשי השנה

חיי חברה, חיי פנאי 

צבעים 

שאלות על דבר, אדם, מקום, זמן

 

שם-העצם (זכר/נקבה, יחיד/רבים)

קדומות מיודעות/לא מיודעות

כינוי גוף נושא

פעלים (זמן הווה בחיוב ושלילה) ETRE /AVOIR

פעלים (קבוצה 1 )

מילות יחס

הצגת שאלות כלליות

פעלים לא רגילים (קבוצה 3)

שאילת שאלות מורכבות

סמסטר ב'

נושאים לפי סדר השיעורים – כפוף לשינוים)

 

חיי משפחה, טבע, דרום צרפת, מזג אויר

הצגת דבר מוכר

ביטוי ההדגשה

חפצי היום-יום,

החיים בפרברי פריז, החופשות בצרפת

חיי הסטודנטים בפריז

התמצאות בחלל ובזמן

"הוא והיא"

פעילויות אישיות בחיי היום-יום

מזון, מאכלים וארוחות

מערכת יחסים, חלוקת תפקידים ביומיום

לדבר על העבר, אירועים בעבר, גיבורת צרפת ז'אן דרק.

פעלים (קבוצה 2)

קידומת (תואר) רומזת

כינוי גוף נוספים

קידומת (תואר) השייכות

פעלים לא רגילים נוספים (קבוצה 3)

מילות יחס שונים (מיקום וזמן)

כינויי מושא ישיר ועקיף

פעלי התפעל

קידומות חלקיות (partitif)

ציווי

זמן עבר בסיסי (passé composé)

 

 

 

מכיוון שהשיעור נעשה באינטראקציה מתמדת עם הסטודנטים, גמישות סדר הנושאים מתחייבת. יש תועלת בללמד נושא אפילו אם לא תוכנן לאותו שעור אם הוא עולה מתוך הכיתה ומעורר את סקרנותה.

 

אסטרטגיות בקורס תהיינה מותאמות לרמה A1-A2 לפי הדירוג הבינלאומי

(:  המדד האירופי להערכת שפות ) של מבחני הDELF.

Pour info en français Explications DELF (CIEP)

 

ג. חובות הקורס

 

     דרישות קדם:

קורס זה מתקדם במקביל לקורס "צרפתית מתחילים" ומיועד לתלמידים של המחלקה לתרבות צרפת הלומדים צרפתית ברמה בסיסית (שנה ראשונה). לא יתקבלו תלמידים שלא רשומים בקורס "צרפתית מתחילים" או שלא התייעצו עם המורה בטרם רישומם לקורס.

 

 חובות / דרישות / מטלות:

חשוב לקרוא!

80% נוכחות חובה או עד שני שיעורים בסמסטר. הציון תלוי בנוכחותכם הפעילה בשיעורים!

לפי תקנון האוניברסיטה, תלמידים הנעדרים משיעור חייבים להביא אישור ולהשלים את החומר של השיעור החסר לפני השיעור העוקב. המורה/מרצה יכול למנוע מסטודנט שנעדר יותר משני שיעורים, ללא סיבה מוצדקת, להשתתף בבחינה בסוף הקורס/סמסטר. במידה והמורה/מרצה מאפשר גישה לבחינה שימו לב שיש לכך גם השפעה על הציון.

 

על הסטודנט להגיש חיבורים באופן סדיר. מסירת חיבורים באיחור תשפיע על הציון!

- על הסטודנט להשתתף בצורה פעילה בשיחות אשר יתנהלו במהלך השיעורים. לשם כך, הוא חייב להתכונן מראש דרך עשיית שיעורי בית.

- במהלך שני הסמסטרים הסטודנטים יקבלו ציונים על החיבורים ועל השיחות שיתנהלו בכיתה.

- הציון של סמסטר א' יהיה מורכב מממוצע הציונים של אותו סמסטר. אין מבחן בסוף סמסטר א'.

- בסמסטר ב', בנוסף לציוני המטלות, הסטודנטים יעשו בחינה סופית ברמה A1 (של ה:  המדד האירופי להערכת שפות ) המסכם את החומר של השנה.

 

מרכיבי הציון הסופי: 100% מורכב מ:

סמסטר א': 20% עבודות, נוכחות, השתתפות + 30% מבחן סמסטר א'.

סמסטר ב': 20% עבודות, מנוכחות, השתתפות + 30% מבחן סמסטר ב'.

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

טקסטים ודיאלוגים שונים, סרטונים, תרגילים בכתב לפי התקדמות התלמידים.

חומר הקורס יפורסם בהדרגה באתר הקורס במודל Moodle.

 

Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig, Panorama de la langue française, Paris : Clé international, 2001 – GIR pa 440.78
 

 

מילונים מומלצים:

 

- מילון עברי-צרפתי-עברי: LE GRAND DICTIONNAIRE, קולט אלוש, הוצאת פרולוג, 2010.

- ישומון של אותו המילון אופציה חינם (חסרים הרבה מילים ומונחים) וגרסה בתשלום (המילון המלא) Le grand dictionnaire

 

- מילון צרפתית-עברית, עברית-צרפתית Be Ivrit און-ליין

http://www.beivrit.fr/dictionnaire-professionnel-francais-hebreu

L'amour, le désir, le corps

Prof. Gary D. Mole Jeudi 10h à 12h - Premier semestre
Littérature et d’histoire
Culture
Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

Production écrite

Prof. Gary D. Mole Lundi 10h à 12h Langue Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

Romancières africaines de langue française

Prof. Gary D. Mole Jeudi 12h à 14h - Premier semestre Littérature et d’histoire Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

François Villon et ses fortunes littéraires

Prof. Gary D. Mole Lundi 12h à 14h (Séminaire) Littérature et d’histoire Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

Le Dialogue dans la culture française

Prof. Galia Yanoshevsky Lundi 14h-16h Deuxième semestre
Langue
Linguistique
Rhétorique et communication.
Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

תאריך עדכון: _5 יוני 2018

 

שם ומספר הקורס: 

הדיאלוג בתרבות הצרפתית

Le dialogue dans la culture française

Dialogue in French Culture

43-116-01

 

שם המרצה: פרופ' גליה ינושבסקי

סוג הקורס:  שיעור שנת לימודים: תשע"ט                      סמסטר:    ב'        היקף שעות:  2 ש"ס

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס יעסוק בהיבטים שונים של מושג הדיאלוג בתרבות הצרפתית: מדיאלוגים מפורסמים בספרות, דרך ביטויים שונים של אמנות הדיאלוג בתקשורת (הריאיון התקשורתי, הספרותי, ריאיון העבודה(...

 

Ce cours explore les différentes déclinaisons du dialogue dans la culture française : des célèbres dialogues dans la littérature de fiction, en passant par le dialogue dans les media et jusqu’à l’entretien d’embauche.

 

תוצרי למידה –

 

 • להבין את המושג "דיאלוג" החל מהשימוש שנעשה בו לצורך גידול הידע ודרך המשמעויות הספרותיות והתקשורתיות הנודעות לצורת תקשורת זו.
 • להיות מסוגל לנתח את מסגרת התקשורת של דיאלוגים מז'אנרים שונים תוך חילוץ המשמעות הרטוריות הגלומות בכך.
 • לכתוב עבודה אקדמית מבוססת על ניתוח טקסט, עם הפניה תקינה למקורות וללא פלגיאט.

 

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

הדיאלוג הוא מושג מכונן בתרבות הצרפתית החל מפילוסופיה, דרך ממשל, ספרות ותקשורת המונים. מטרת הקורס להבין את חשיבות פורמט תקשורת זה, המוגדר בפנומנולוגיה (בובר) כצורת התקשורת האנושית הראשונית. לאחר הבנת חשיבות הדיאלוג, ילמדו הסטודנטים להכיר ולנתח תתי-סוגים שונים של הדיאלוג כדיאלוג ספרותי, ריאיון חדשותי, ריאיון עבודה, טוקבקים ועוד..

 

מהלך השיעורים:

 

הקורס מבוסס על קריאה בטקסטים עיוניים, בספרות יפה ובצפיה בריאיונות באינטרנט. על התלמידים לבצע את מטלות הקריאה על-פי רב לפני השיעור המדובר.

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

1. מבוא: הדיאלוג, היסטוריה ותפקידים

2. היבטים פילוסופיים של הדיאלוג: הדיאלוגים הסוקרטיים לאפלטון – גורגיאס ופיידרוס.

3. היבטים מבניים של הדיאלוג: מבנה השיחה.

4. הדיאלוג הספרותי: תפקידים והיבטים מבניים (שיח ישיר ועקיף, השתלבות בעלילה וכו').

5.  ניתוח דיאלוגים ברומן הצרפתי (ראו רשימה ביבליוגרפית ליצירות שיילמדו).

6. הריאיון החדשותי

7. ריאיון הסופרים

8. ריאיון העבודה

9. טוק בק = דיאלוג?

 

 

ג. דרישות קדם:

הקורס יתקיים בצרפתית. על התלמיד להיות בעל שליטה מספקת בצרפתית כדי לקרוא, לצפות ולהבין טקסטים בצרפתית. ניתן לכתוב העבודות בעברית.

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

 • נוכחות בשיעורים (חיסורים: עד  שלושה. העדר נוסף יגרור סילוק אוטומטי מהקורס).
 • בחירת נושא והגשת עבודת השתתפות אישית.
 • פגישה אישית עם המרצה לצורך קביעת עבודה אישית.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

 

 • בחירת נושא אישי: 20%
 • דו"ח קריאה: 20%
 • עבודה אישית: 60%

 

ו. ביבליוגרפיה:

 • הקריאה על-פי הנחיות המרצה משיעור לשיעור.
 • במהלך הקורס תותאם קריאה ספציפית לכל סטודנט בהתחשב בנושא הנבחר.

 

רשימת מקורות ראשוניים (רומנים ויצירות) שינותחו בכיתה*

*הרשימה עשויה להשתנות בהתאם לעניין בכיתה.

* הקטעים הרלבנטיים יימצאו במאגר הקורס.

 •  
 • דידרו, בן-אחיו של ראמו
 • דידרו, ז'ק הפאטליסט
 • בלזק, אישה בת שלושים
 • פלובר, מדאם בובארי (היריד – אמה ורודולף מחליפים דברי אהבה במהלך היריד).
 • סלין, מסע אל קצה הלילה (פרק ראשון: בארדמי משוחח עם חבר, היציאה למלחמה).
 • קאמי, הנפילה
 • סרוט, כך סתם (pour un oui ou pour un non)

 

רשימת מקורות משניים נבחרים

 

בחטין, מיכאיל (2008 [1951]), "דיאלוג", בתוך: בחטין, מיכאיל, כתבים מאוחרים, (תל-אביב: רסלינג).

סארוט, נטלי (1964 [1956]), "שיחה ותת-שיחה" בתוך: נטלי סרוט, עידן החשד, (תל-אביב: הקיבוץ המאוחד), תשל"ב  [במאגר]

 

קורא, אלכסנדר (1979), אפלטון כפשוטו (תר' יוחנן גלוקר), (תל-אביב: עם עובד). [במאגר]

*Amossy, Ruth, 1997.  “Autoportrait à deux voix : La nuit sera calme de Romain Gary”, (Caen : Elseneur), numéro Ecriture de soi et dialogue, Goulet, Alain (dir.), pp 141-162.

*Barthes, Roland, 1974. "De la parole à l'écriture", dans Barthes, Roland, 1981.  Le grain de la voix. Entretiens 1962-1980, (Paris : Seuil), pp. 9-12 (orig. Pillaudin, Roger, (dir). Dialogues de France-Culture No. 2: Ecrire...Pour quoi? Pour qui?, (Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble), 1974.

Benmussa,  Simone, 1987. Nathalie Sarraute, Qui êtes-vous ?, (Lyon : La Manufacture).

*Benvéniste, Emile, 1974. Problèmes de linguistique générale, tome 2, (Paris : Gallimard).

 

*Blanchet, Alain et Gotman, 2001 (1992). L'Entretien, (Paris: Nathan).

 

*Blanchet, Alain, 1997 (orig. 1991), Dire et faire dire: L’entretien, (Paris : A. Colin)

 

Brochier, Jean-Jacques, 1985. Alain Robbe-Grillet: Qui suis-je ?, (Lyon: La manufacture).

*Christ, Ronald, 1977. "An Interview on Interviews", Literary Research Newsletter, July 1977 2:3, pp. 111-124.

*Cicurel, Francine, 1982. “Conversations écrites,” Le Français dans le monde, 167,  pp. 61-77.

d’Aubarède, Gabriel, 1953.  “Instantané Nathalie Sarraute”, Les Nouvelles littéraires, 30 juillet, 1953.

 

Dascal, Marcelo (ed.), 1985, Dialogue, (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins).

 

Durrer, Sylvie (1994), Le dialogue Romanesque, (Geneve: Droz).

 

Devarrieux, Claire, 1975. “Nathalie Sarraute présente “c’est beau”: ‘Puisqu’on ne peut ni ressentir ni communiquer’ ”, Le monde, 23 octobre, 1975, p. 19.

 

*Dorothy E. Speirs, 1990. "Un genre résolument moderne : l'interview", Romance quarterly, vol. 37, no. 3, August 1990, pp. 301-307.

Eco, Umberto, 1985. Lector in Fabula, ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, (trad. de l'italien, Myriem Bouzaher), (Paris : Grasset).

 

Entretiens avec Le Monde, Le Monde/la Découverte, Paris 1984 (1-3), 1985 (5-6)

 

Ezine, Jean-Louis, 1981, Les Écrivains sur la sellette, (Paris : Seuil).
Genette, Gérard, 1987. Seuils, (Paris : Seuil).

 

De Sartre à Foucault, 20 ans de grands entretiens dans le Nouvel Observateur,

Nouvel Observateur 1984, Hachette, coll. Littérature, France.

 

France, Anatole, "A propos de l'Interview", Les Annales politiques et littéraires, 26 Août, 1894. pp. 131-131.

* Gide, André, 1942.  Interviews imaginaires, (Paris : Gallimard).

* Grice, H. Paul, 1975. "Logic and Conversation", dans Martinich, A.P. (dir). Philosophy of Language, (New York, NY : Oxford University Press), pp. 165-175.

 

Jacques, Françis, 1985, L’Espace logique de l’interlocution, (Paris: P.U.F).

 

* Jucker, Andreas H., 1986,  News Interviews, (Amsterdam: John Benjamins).

 

 

 

* Kahn, Robert L. et  Cannell, Charles F., 1961 (orig. 1957),  The Dynamics of Interviewing: Theory, Technique, and Cases, (New York: John Wiley & Sons Inc.).

 

Kaufmann, Jean-Claude, L'entretien compréhensif, Nathan, Paris, 1996, coll. 128

* Kerbrat-Orecchioni, Catherine, 1990. Les interactions verbales, vol. 1, (Paris: Colin).

Kerbrat-Orecchioni, Catherine (1996) La conversation, (Paris: Seuil).

Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2005), Le discours en interaction, Paris: A. Colin. [במאגר]

* Lasky, Melvin J, "The Art of the Interview, or the Difficulties of Asking a Question and Getting an Answer", Encounter 1989 vol. LXXII no. 3, pp. 61-64.

* Lejeune, Philippe, 1980.  “L’image de l’auteur dans les médias”,  Pratiques (Metz) , 27,  pp. 104-110.

 

Lejeune,Philippe, Je est un autre, Seuil, Paris 1980, pp. 104-110

 

Les grands entretiens de "Lire" octobre 1975-janvier 2000, présentés par Pierre

Assouline, Paris : Omnibus, 2000
 

Paris Review,  Interviews Series.

Lyon, Ted, 1994. "Jorge Luis Borges and the Interview as Literary Genre", Latin American Literary Review, XXII: 44, July-Dec. 1994, pp. 74-89.

* Miller, David Neal, "Isaac Bashevis Singer: The interview as Fictional Genre", Contemporary Literature, 25:2, summer 1984, pp. 186-204.

Rosenblatt, Paul et Gene Koppel, 1979. Isaac Bashevis Singer on Literature and Life, (Tucson : University of Arizona Press).

 

* Royer, "De l'entretien", Etudes françaises, 22, 3 Hiver 1987, p. 117-124.

 

Royer, Jean, Ecrivains contemporains, entretiens, Montréal, L'hexagone, tomes 1-5.

 

* Ruas, Charles Conversations With American Writers,  Knopf, New York, 1984.

 

Speirs, Dorothy, E. et Dolores A. Signori, Entretiens avec Zola Ottawa: Presses de l'Université d'Ottawa, 1990.

 

Weizman, Elda (2008). Positioning in media dialogue: negotiating roles in the news interview, (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins) [במאגר]Le dialogue romanesque

 

* Yanoshevsky, Galia, 2004. “L'entretien d'écrivain et la co-construction d'une image de soi : le cas de Nathalie Sarraute”, Revue des sciences humaines, 273:1, pp. 131-148.

 

 

* Yanoshevsky, Galia, "L'argumentation dans l'interview ou comment devenir et être un auteur," Proceedings of Conference on Argumentation, Section "Argumentation: langue – langage(s) – texte – communication", XXX. Deutscher Romanistentag, Institut für Romanistik der Universität, Vienna (Peer reviewed). In press.

 

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Dialogue in French Culture

Lecture pour tous. Le roman contemporain en France

Prof. Galia Yanoshevsky Lundi 14h-16h Premier semestre
Littérature et d’histoire
Culture
Niveau d’études (BA, MA, Doctorat)

 

מספר הקורס: 43-115-01

הרומן העכשווי בצרפת

Lecture pour tous. Le roman contemporain en France

 

שם המרצה:  פרופ' גליה ינושבסקי

סוג הקורס: (שיעור)

שנת לימודים:   תשע"ט                   סמסטר:          א'                   היקף שעות:  2

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

Lecture pour tous. Le roman contemporain en France

 

 

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

מטרת הקורס: לקרוא רומנים שנכתבו בצרפת בשני העשורים האחרונים. הנחת היסוד של הקורס, כי הספרות משקפת את החברה בתוכה היא מתחברת, אם כי לא תמיד באופן ישיר. נרצה על כן להכיר את האופן בו משתקפת החברה הצרפתית ברומנים מחד, ואת המנגנונים הספרותיים המשמשים לבריאת ייצוגים ספרותיים של החברה מאידך. מבחינה תיאורטית נסמך הקורס על הביקורת הסוציולוגית של הספרות ועל הביקורת האפיסטמית של הספרות.

 

Partant de l’hypothèse que la littérature reflète la société au sein de laquelle elle est produite (voir les approches de la sociocritique), et que par ailleurs les mécanismes littéraires permettent d’inventer des alternatives à la société « réelle » (voir les approches épistémologiques des « mondes possibles »), nous explorerons quelques romans et productions littéraires ultracontemporains en France.

 

תוצרי למידה –

 

 • Apprendre des approches théoriques à la littérature comme la sociocritique et l’épistémocritique.
 • Prendre connaissance de la production littéraire de la dernière décennie, qui n’est pas seulement textuelle.
 • Analyser des textes littéraires.
 • Connaître les rapports entre littérature et société.
 • Connaître la littérature transmédiale.
 • Écrire un travail académique.

 

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

Parler de la littérature ou des « belles-lettres » de nos jours n’a aucun sens si l’on ne considère non seulement les rapports que celle-ci entretient avec la société et avec ses modes de connaissances, mais aussi les possibilités offertes aux écrivains par les supports utilisés par les écrivains. Ainsi, ce cours s’intéresse non seulement aux productions littéraires sur des supports dits « classiques » comme le livre, mais aussi aux installations, aux lecteurs et aux spectacles offerts par les écrivains.

 

מהלך השיעורים:

 

Le cours est basé sur la lecture, l’écoute, la vision et l’analyse des extraits et des morceaux choisis des romans et d’autres productions littéraires. Les étudiants doivent lire les textes théoriques proposés avant le cours.

 

הקורס מבוסס על קריאה בטקסטים עיוניים, בספרות יפה ובצפיה בריאיונות באינטרנט. על התלמידים לבצע את מטלות הקריאה על-פי רב לפני השיעור המדובר.

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

 1. Introduction générale – la littérature ultracontemporaine
 2. Théories littéraires : la sociocritique
 3. Théories littéraires : l’épistémocritique
 4. – 11. Cas de figure – Nathalie Quintaine, Christophe Fiat, Pierre Alféri, Muriel Pic, Olivia Rosenthal

12. Conclusion 

ג. דרישות קדם:

הקורס יתקיים בצרפתית. על התלמיד להיות בעל שליטה מספקת בצרפתית כדי לקרוא, לצפות ולהבין טקסטים בצרפתית. ניתן לכתוב העבודות בעברית ובאנגלית.

 

Le cours se déroulera en français. Une bonne maîtrise du français est donc nécessaire afin de pouvoir lire, écouter et analyser les textes en français. La rédaction des travaux de participation peut se faire en français, hébreu ou anglais.

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

 • נוכחות בשיעורים (חיסורים: עד  שלושה. העדר נוסף יגרור סילוק אוטומטי מהקורס).
 • בחירת נושא והגשת עבודת השתתפות אישית.
 • פגישה אישית עם המרצה לצורך קביעת עבודה אישית.
 • Présence obligatoire.
 • Choix de texte et remise de travail.
 • Rencontre avec la professeure pour déterminer le thème du travail.

 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

 

 • בחירת נושא אישי: 20%
 • דו"ח קריאה: 20%
 • עבודה אישית: 60%
 • choix d’un theme personnel 20%
 • rapport de lecture 20%
 • travail personnel 60%

 

ו. ביבליוגרפיה:

 

 • הקריאה על-פי הנחיות המרצה משיעור לשיעור.
 • במהלך הקורס תותאם קריאה ספציפית לכל סטודנט בהתחשב בנושא הנבחר.

 

Lors de chaque séance de cours, la professeure suggérera des lectures propices en fonction des textes étudiés.

 

Ouvrages abordés

Pierre Alféri, Ca Commence à Séoul, DVD video. Pierre Alféri and Jacques Julien, Le Label Dernière Bande and Éditions P.O.L. 2007

Pierre Alféri, Après vous, POL, Paris, 2010 ISBN 978-2-8180-0009-0

Christophe Fiat, Épopée, une aventure de Batman, Al Dante, 2004 + CD (poésie)

Christophe Fiat, Ladies in the dark, Al Dante, 2001 (roman)

 

Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes, 2017 ISBN: 9791093457055

 

Muriel Pic, Elégies documentaires, éditions Macula, coll. Opus incertun, 2016.

Nathalie Quintane, Tomates, P.O.L, 2010 (ISBN 978-2-8180-0622-1)

Nathalie Quintaine, Chaussure, P.O.L, 1997 (ISBN 2-86744-562-0)

 

Olivia Rosenthal, Viande froide, Nouvelles éditions Lignes/ éditions CENTQUATRE, 2008.

Olivia Rosenthal, Toutes les femmes sont des aliens. Suivi de Les oiseaux reviennent et Bambi & Co., Paris, Gallimard, coll. Minimales/verticales, 2016.

 

Théories littéraires

Michel Pierssens, Savoirs à l'œuvre : essai d'épistémocritique, Villeneuve d'Asq, Presses universitaires de Lille, 1990 (ISBN 9782859393809).

Patrick Maurus et Pierre Popovic (dir.), Actualité de la sociocritique, Paris, L'Harmattan, 2013.

 

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Reading the French Contemporary Novel