רנה בל מקבלת פרס רקטור לשנת תשפ"א על הצטיינות בלימודים