עברית Tell a Friend

Prof. Silvia Adler

Full Professor
téléphone
Fax
03-7384101
Email
silvia.adler@biu.ac.il
Office
Bâtiment Kort , 3e étage, Bureau 304
CV

Silvia Adler is Full Professor of linguistics in the Department of French Culture at Bar-Ilan University. She is the author of Ellipse et Régimes des Prépositions Françaises (2012 Peeters Publishers, BIG) as of numerous articles in linguistics. Her research interests lie in the area of syntax, semantics and pragmatics. In particular: ellipsis, anaphora, prepositions, prepositional quantification, scalarity, general unspecific nouns, thrifty language. Her current research interest also includes strategies of meaning-making in comics.

AREAS OF SPECIALIZATION

French linguistics, General linguistics: syntax, semantics, pragmatics

 

see homepages: 

https://biu.academia.edu/SilviaAdler

http://www.lll.cnrs.fr/adler-silvia

https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Adler

 

2014 - 2016 : Chair of the department of French Culture, The faculty of Humanities, Bar-Ilan University

2017-2018: Chair of the program for Gender Studies, The interdisciplinary studies unit, Bar-Ilan University

2019: Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques

 

Research

 

Research Interests

 

General and French linguistics: syntax, semantics and pragmatics. More precisely: ellipsis, strategies of linguistic economy, prepositional idioms, lexicalization, degree and scalarity, prepositional quantification, rhetoric and argumentation (in relation to thrifty language), approximation and precision, general nouns (unspecific nouns), generation of meaning in multimodal texts

see homepages: 

https://biu.academia.edu/SilviaAdler

http://www.lll.cnrs.fr/adler-silvia

https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Adler

 

Courses

COURSES and SEMINARS TAUGHT/ TEACHING EXPERIENCE (French Dept., Tel-Aviv University; French Dept., University of Haifa; Dept. of English language and Literature, University of Haifa; Dept. of Hebrew Language, University of Haifa; Communication Department, Rhetoric Division, Sapir Academic College)

The Structure of Language – the Simple Sentence

The Structure of Language – the Complex Sentence

Grammar 1: The simple sentence

Grammar 2: Types of sentences

Grammar 3: The complex sentence

Applied Grammar

Textual Grammar

 

French – beginners

French - Advanced level

Written expression

Tools for French expression

Written expression: Convincing and strategic communication

Business French

 

Contrastive Syntax: Hebrew – French

Problems in Contemporary French

Translation Hebrew-French

Error Analysis – Hebrew-French (comparative and applied linguistics)

From source language (Hebrew) to target language (French):  Lexical components   

 

Introduction to Linguistics

Lexicology and Lexicography

Ellipsis & Thrifty Language

Introduction to Pragmatics

Language and Society

Methods in Text Analysis (Argumentation & Rhetoric)

Guided reading of the written press: rhetorical and linguistic tools

 

Tendencies in Contemporary French Comics

The French Comics Tradition

Guided reading of Francophone (Franco-Belgian) Comics

Meaning construction in Franco-Belgian graphic novels

Franco-Belgian comics: between the big story and the small stories

Guided reading: Leading French and Belgian comics authors

How do you say it in comics? (in English)

Rhetoric and Argumentation of the Illustrated Text

Guided reading: Relationships in Franco-Belgian Comics

Guided reading: Representations of Catastrophe and Holocaust in Franco-Belgian comics

Rhetorical and linguistic tools for the analysis of mono- and multimodal texts

Issues in Contrastive Linguistics: French-Hebrew 

French Media and the language of Advertisement

Famous speeches in the history of France

 

 

Media

 

זרקור ז'ול ורן

https://www.facebook.com/biu.info/posts/3818396134848064

https://youtu.be/Acl4KzXlx24

https://nyu.zoom.us/rec/play/68B4JuD-p2k3G9LHsgSDA6QtW43pL_2s2yYaqfoJzhq3AnQGMVLyM7QXYORJX0V3-847VjD1-k12jVjK?continueMode=true&_x_zm_rtaid=j0vbVZYKSX6Bg64qkgAqwQ.1593370377608.1c1664f13704940761e8ee766f67c024&_x_zm_rhtaid=741

https://www.biu.ac.il/hu/Miror/

https://www.youtube.com/watch?v=Kp-QjSPPA-U&list=PLXF_IJaFk-9DpC1sK_oNVQSGPrV5zfVDV&index=11

La fête nationale: יום הבסטיליה 

https://www.facebook.com/biu.info

Comics & Shoah

https://www.facebook.com/ambfranceisrael/posts/10156276631917895/

https://www.facebook.com/biu.info/posts/2290896204264739

https://www.jpost.com/Opinion/Grapevine-Wishing-Nechama-good-health-587320

https://www1.biu.ac.il/indexE.php?id=33&pt=20&pid=117&level=2&cPath=33&type=1&news=3315

https://www.studioqualita.com/single-post/2018/07/11/Isra%C3%ABl-CCM-195---Le-d%C3%A9partement-de-culture-fran%C3%A7aise-de-l%E2%80%99universit%C3%A9-Bar-Ilan

https://uptv.univ-poitiers.fr/program/choix-des-mots-2015-continuite-referentielle/video/4995/continuite-referentielle-dans-le-langage-mediatique-ecrit-francais-et-anglais-le-cas-du-nom-general-etquot-situationetquot/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=BRwf-dnrvrs&list=PLXF_IJaFk-9BpQW4F8R5RICdRR_06OoCy&index=1&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=_LHxnFxSRR8&list=PLXF_IJaFk-9A4g5q1wztHh0cgrXNp_viv&index=1

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXF_IJaFk-9A4g5q1wztHh0cgrXNp_viv

https://www.youtube.com/watch?list=PLXF_IJaFk-9CmOBGdaYEOeUsAf91lr6Wt&v=gvteVj2cGo0

https://www.youtube.com/watch?v=gvteVj2cGo0&index=5&list=PLXF_IJaFk-9AZb64mHiG9J3HJsK5x9gTX

https://www.youtube.com/watch?t=488&v=IDyZJTH-hlU

http://www.iba.org.il/program.aspx?scode=1858689 

http://institutfrancais-israel.com/blog/prix-dexcellence-pour-le-departement-de-culture-francaise-de-la-biu/

https://www1.biu.ac.il/indexE.php?id=33&pt=20&pid=117&level=2&cPath=33&type=1&news=2280

http://www.israpresse.net/des-etudiants-israeliens-a-la-rencontre-du-tr…

https://www.jpost.com/Edition-fran%C3%A7aise/Social-Eco/Les-mordus-du-fran%C3%A7ais-382133

https://www.youtube.com/watch?v=qMv1X-vMrVk

http://institutfrancais-israel.com/blog/visite-lambassadeur-france-au-departement-francais-luniversite-bar-ilan/

תכנית טלוויזיה בערוץ האקדמי: פריצת הגבולות בספרות הצרפתית (חלק א' וחל' ב) עם פרופ' רוברט אלבז, ד"ר איזבל מרטין וד"ר רות עמר - שנת 2005

http://academic.haifa.ac.il/Programs/Programs.asp?AcademicGroupID=-1&BroadcastSeriesID=18&ProgramTitle=

 

 

 

Dernière mise à jour : 08/02/2021