פרופ' מן המנין

פרופ' סלביה אדלר

טלפון
דוא"ל
silvia.adler@biu.ac.il
משרד
בניין לשפות (קורט) 1004 חדר 304 בקמפוס הצפוני
תחומי עניין

בלשנות צרפתית וכללית (תחביר, סמנטיקה, פרגמטיקה); השמטות וחסכנות לשונית; מילות יחס; כימות לשוני; קירוב ודיוק; שמות עצם כלליים; יצירת משמעות בקומיקס ובטקסטים מולטימודליים.

קורות חיים

As Full Professor in the Department of French Culture at Bar Ilan University I specialize in both French linguistics and Multimodal Discourse Analysis. I was initially interested in ellipsis, thrifty language, and simple and complex prepositions, to which I devoted a book (Ellipse et Régimes des Prépositions Françaises. Louvain – Paris: Peeters Publishers, BIG, 2012), as well as a large-scale research that resulted in numerous articles. My interest in prepositions also led to an extensive research on intensity and scalarity, as well as on approximation and precision. In recent years, I have been conducting a large-scale research on French general unspecified nouns which led to a series of papers dealing each with a different aspect of the question, and culminating in the co-edition of a thematic issue at one of the most highly valued French linguistic journals Langue Française (2018). I have been examining questions related to cohesion, reference, taxonomy, general nouns' capacity to refer to media events or to create media events, their exploitation in a big data corpus, and so forth (Adler, 2014-2018). In recent years I also began exploring paratactic syntax. I was tempted by the idea of exploring potential areas of overlap between ellipsis and microsyntax and to examine thrifty language from a much broader perspective, beyond the scope of the prepositional phrase. To that end, I began studying reduced hypothetic constructions and later on syndetic and asyndetic parataxis in advertising slogans. As much as these research areas, another facet of my work in the past few years – comics, graphic novels and other multimodal texts – is motivated by strategies of meaning construction. Comics and graphic novels' multimodal nature offers an intriguing platform for the study of rhetoric and argumentative devices, and for the exploration of ellipsis, silence, and implicatures – all being forms of thrifty language.

I have more than thirty years of teaching experience at Tel-Aviv University (in the department of French Language and Literature), Haifa University (the department of French language and literature; the department of Hebrew language; The department of English language and literature), Sapir Academic college (Communication School, the rhetoric division) and Bar-Ilan University.

I chaired the department of French Culture (faculty of Humanities, Bar-Ilan University, 2014-2016) and the program for Gender Studies (the interdisciplinary studies unit, Bar-Ilan University, 2017-2018).

In 2019, I was awarded Chevalier dans l'ordre des palmes académiques.

Member of the ILASH Council (IAAL - Israel Association for Applied Linguistics)

For my publications, visit my homepages:

https://biu.academia.edu/SilviaAdler

https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Adler

מחקר

MAIN RESEARCH INTERESTS

General and French linguistics: syntax, semantics and pragmatics.

More precisely:

Ellipsis, thrifty language

French prepositions and prepositional idioms,

Degree, scalarity and intensity

Prepositional quantification

approximation and precision

General unspecified nouns

Strategies of meaning making in multimodal texts. Comics, graphic novels, political campaign ads, etc.

see homepages:

https://biu.academia.edu/SilviaAdler

https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Adler

 

קורסים

COURSES and SEMINARS TAUGHT/ TEACHING EXPERIENCE (French Dept., Tel-Aviv University; French Dept., University of Haifa; Dept. of English language and Literature, University of Haifa; Dept. of Hebrew Language, University of Haifa; Communication Department, Rhetoric Division, Sapir Academic College)

The Structure of Language – the Simple Sentence

The Structure of Language – the Complex Sentence

Grammar 1: The simple sentence

Grammar 2: Types of sentences

Grammar 3: The complex sentence

Applied Grammar

Textual Grammar

 

French – beginners

French - Advanced level

Written expression

Tools for French expression

Written expression: Convincing and strategic communication

Business French

 

Contrastive Syntax: Hebrew – French

Problems in Contemporary French

Translation Hebrew-French

Error Analysis – Hebrew-French (comparative and applied linguistics)

From source language (Hebrew) to target language (French):  Lexical components   

 

Introduction to Linguistics

Lexicology and Lexicography

Ellipsis & Thrifty Language

Introduction to Pragmatics

Language and Society

Methods in Text Analysis (Argumentation & Rhetoric)

Guided reading of the written press: rhetorical and linguistic tools

 

Tendencies in Contemporary French Comics

The French Comics Tradition

Guided reading of Francophone (Franco-Belgian) Comics

Meaning construction in Franco-Belgian graphic novels

Franco-Belgian comics: between the big story and the small stories

Guided reading: Leading French and Belgian comics authors

How do you say it in comics? (in English)

Rhetoric and Argumentation of the Illustrated Text

Guided reading: Relationships in Franco-Belgian Comics

Guided reading: Representations of Catastrophe and Holocaust in Franco-Belgian comics

Rhetorical and linguistic tools for the analysis of mono- and multimodal texts

Issues in Contrastive Linguistics: French-Hebrew 

 

French Media and the language of Advertisement

Famous speeches in the history of France

 

 

 

באמצעי התקשורת

article BD et Shoah - analogies à visée argumentative

רעיון ברדיו קליטה QUALITA

יום הבסטיליה (biu)

Bastille Day (biu)

פרופ' סלביה אדלר ופרופ' גליה ינושבסקי משוחחות על לימודים לתואר שני ולתואר ראשון במחלקה לתרבות צרפת באוניברסיטת בר אילן (youtube)

פרופ' סלביה אדלר, אישה מובילה באקדמי (facebook)

זרקור על ז'ול ורן (facebook)

קורס קומיקס במחלקה לתרבות צרפת (youtube)

מיוחד: ויזואליזציה בשיח ובתקשורת במוסדות בישראל (zoom)

מראה, מראה שעל הקיר מגפה שיש להכיר (biu)

ריבוי אופנויות כמענה לאידיאולוגיות בלתי מתפשרות (youtube)

זרקור על יום הבסטיליה (facebook)

זרקור על קומיקס ושואה (biu / facebook)

קבלת אות אבירות מטעם האקדמיה הצרפתית (facebook / jpost)

Israël CCM #195 - Le département de culture française de l’université Bar Ilan (youtube)

Continuité référentielle dans le langage médiatique écrit français et anglais: le cas du nom général "situation" (univ-poitiers)

ביכורי מגדר: כנס להצגת עבודות מחקר (youtube / youtube / youtube)

כנס נשים באמצע החיים (youtube)

למה מדעי הרוח? (youtube)

Les mordus du français (jpost)

השמטות לשוניות בצרפתית המודרנית (youtube)

תאריך עדכון אחרון : 22/04/2023