פרופ' מן המנין

פרופ' סלביה אדלר

טלפון
דוא"ל
silvia.adler@biu.ac.il
משרד
בניין לשפות (קורט) 1004 חדר 304 בקמפוס הצפוני
תחומי עניין

בלשנות צרפתית וכללית (תחביר, סמנטיקה, פרגמטיקה); השמטות וחסכנות לשונית; מילות יחס; כימות לשוני; קירוב ודיוק; שמות עצם כלליים; יצירת משמעות בקומיקס ובטקסטים מולטימודליים.

  קורות חיים

  As Full Professor in the Department of French Culture at Bar Ilan University I specialize in both French linguistics and Multimodal Discourse Analysis. I was initially interested in ellipsis, thrifty language, and simple and complex prepositions, to which I devoted a book (Ellipse et Régimes des Prépositions Françaises. Louvain – Paris: Peeters Publishers, BIG, 2012), as well as a large-scale research that resulted in numerous articles. My interest in prepositions also led to an extensive research on intensity and scalarity, as well as on approximation and precision. In recent years, I have been conducting a large-scale research on French general unspecified nouns which led to a series of papers dealing each with a different aspect of the question, and culminating in the co-edition of a thematic issue at one of the most highly valued French linguistic journals Langue Française (2018). I have been examining questions related to cohesion, reference, taxonomy, general nouns' capacity to refer to media events or to create media events, their exploitation in a big data corpus, and so forth (Adler, 2014-2018). In recent years I also began exploring paratactic syntax. I was tempted by the idea of exploring potential areas of overlap between ellipsis and microsyntax and to examine thrifty language from a much broader perspective, beyond the scope of the prepositional phrase. To that end, I began studying reduced hypothetic constructions and later on syndetic and asyndetic parataxis in advertising slogans. As much as these research areas, another facet of my work in the past few years – comics, graphic novels and other multimodal texts – is motivated by strategies of meaning construction. Comics and graphic novels' multimodal nature offers an intriguing platform for the study of rhetoric and argumentative devices, and for the exploration of ellipsis, silence, and implicatures – all being forms of thrifty language.

  I have more than thirty years of teaching experience at Tel-Aviv University (in the department of French Language and Literature), Haifa University (the department of French language and literature; the department of Hebrew language; The department of English language and literature), Sapir Academic college (Communication School, the rhetoric division) and Bar-Ilan University.

  I chaired the department of French Culture (faculty of Humanities, Bar-Ilan University, 2014-2016) and the program for Gender Studies (the interdisciplinary studies unit, Bar-Ilan University, 2017-2018).

  In 2019, I was awarded Chevalier dans l'ordre des palmes académiques.

  Member of the ILASH Council (IAAL - Israel Association for Applied Linguistics)

  For my publications, visit my homepages:

  https://biu.academia.edu/SilviaAdler

  https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Adler

  מחקר

  MAIN RESEARCH INTERESTS

  General and French linguistics: syntax, semantics and pragmatics.

  More precisely:

  Ellipsis, thrifty language

  French prepositions and prepositional idioms,

  Degree, scalarity and intensity

  Prepositional quantification

  approximation and precision

  General unspecified nouns

  Strategies of meaning making in multimodal texts. Comics, graphic novels, political campaign ads, etc.

  see homepages:

  https://biu.academia.edu/SilviaAdler

  https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Adler

   

  קורסים

  COURSES and SEMINARS TAUGHT/ TEACHING EXPERIENCE (French Dept., Tel-Aviv University; French Dept., University of Haifa; Dept. of English language and Literature, University of Haifa; Dept. of Hebrew Language, University of Haifa; Communication Department, Rhetoric Division, Sapir Academic College)

  The Structure of Language – the Simple Sentence

  The Structure of Language – the Complex Sentence

  Grammar 1: The simple sentence

  Grammar 2: Types of sentences

  Grammar 3: The complex sentence

  Applied Grammar

  Textual Grammar

   

  French – beginners

  French - Advanced level

  Written expression

  Tools for French expression

  Written expression: Convincing and strategic communication

  Business French

   

  Contrastive Syntax: Hebrew – French

  Problems in Contemporary French

  Translation Hebrew-French

  Error Analysis – Hebrew-French (comparative and applied linguistics)

  From source language (Hebrew) to target language (French):  Lexical components   

   

  Introduction to Linguistics

  Lexicology and Lexicography

  Ellipsis & Thrifty Language

  Introduction to Pragmatics

  Language and Society

  Methods in Text Analysis (Argumentation & Rhetoric)

  Guided reading of the written press: rhetorical and linguistic tools

   

  Tendencies in Contemporary French Comics

  The French Comics Tradition

  Guided reading of Francophone (Franco-Belgian) Comics

  Meaning construction in Franco-Belgian graphic novels

  Franco-Belgian comics: between the big story and the small stories

  Guided reading: Leading French and Belgian comics authors

  How do you say it in comics? (in English)

  Rhetoric and Argumentation of the Illustrated Text

  Guided reading: Relationships in Franco-Belgian Comics

  The Franco-Belgian comics - seminar

  Guided reading: Representations of Catastrophe and Holocaust in Franco-Belgian comics

  Rhetorical and linguistic tools for the analysis of mono- and multimodal texts

  Issues in Contrastive Linguistics: French-Hebrew 

  Documentation and Conservation of Life Stories of French Speaking Elderly in Retirement Homes and in the Community

  Media and the language of Advertisement

  Famous speeches in the history of France

  French Phonetics workshop

  Investigating Communities - a Project driven course 

   

   

   

  באמצעי התקשורת

  article BD et Shoah - analogies à visée argumentative

  רעיון ברדיו קליטה QUALITA

  יום הבסטיליה (biu)

  Bastille Day (biu)

  פרופ' סלביה אדלר ופרופ' גליה ינושבסקי משוחחות על לימודים לתואר שני ולתואר ראשון במחלקה לתרבות צרפת באוניברסיטת בר אילן (youtube)

  פרופ' סלביה אדלר, אישה מובילה באקדמי (facebook)

  זרקור על ז'ול ורן (facebook)

  קורס קומיקס במחלקה לתרבות צרפת (youtube)

  מיוחד: ויזואליזציה בשיח ובתקשורת במוסדות בישראל (zoom)

  מראה, מראה שעל הקיר מגפה שיש להכיר (biu)

  ריבוי אופנויות כמענה לאידיאולוגיות בלתי מתפשרות (youtube)

  זרקור על יום הבסטיליה (facebook)

  זרקור על קומיקס ושואה (biu / facebook)

  קבלת אות אבירות מטעם האקדמיה הצרפתית (facebook / jpost)

  Israël CCM #195 - Le département de culture française de l’université Bar Ilan (youtube)

  Continuité référentielle dans le langage médiatique écrit français et anglais: le cas du nom général "situation" (univ-poitiers)

  ביכורי מגדר: כנס להצגת עבודות מחקר (youtube / youtube / youtube)

  כנס נשים באמצע החיים (youtube)

  למה מדעי הרוח? (youtube)

  Les mordus du français (jpost)

  השמטות לשוניות בצרפתית המודרנית (youtube)

  תאריך עדכון אחרון : 17/08/2023