מלגות

מלגות שכר לימוד לתלמידים חדשים לתואר ראשון למקצוע מורחב (חד-חוגי) או ראשי (דו-ראשי מובנה ולא מובנה) לשנת תשע"ט.

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לשנת הלימודים תשע"ט מלגות בהיקף חצי שכר לימוד על בסיס מצוינות ו/או מצב סוציו 

אקונומי, לתלמידים חדשים לתואר ראשון בשנת תשע"ט שהתקבלו למקצוע מורחב (חד-חוגי) או למקצוע ראשי (דו-ראשי מובנה ודו-ראשי לא מובנה).

 

המלגות יוענקו בסמס' ב' תשע"ט.

יש למלא את הטפסים הבאים ולהגישם ללשכת הפקולטה למדעי הרוח בנין 1002 קומה 3 חדר 308 בהקדם:

מלגות לתואר ראשון - ב.א. לתשע"ט:

https://www1.biu.ac.il/scholarships/BA

בניגוד למצויין בטפסים, ניתן להגיש בקשות עד סוף סמסטר א' תשע"ט. תשובות יינתנו בתחילת סמסטר ב' תשע"ט