תוכניות לימודים

מסלול תרבות צרפת בעברית

תרבות צרפת דו ראשי (דו-חוגי)

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 27 שעות שנתיות (ש"ש)  = 27 נקודות זכות (נ"ז) , לפי הפירוט:

שנה א' (תשע"ט)

שם הקורס מספרו ש"ש נ"ז  

צרפתית למתחילים (חובה)

43050

4

4

שנתי

הבעה בכתב ובעל פה 1  (חובה) 43200 2 2 שנתי

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 - 15 (חובה)

43108

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2  - מאות 16 - 17 (חובה) 

43109

1

1

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת  (חובה)

 

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

2

2

סמ' א' ו ב'

 סה"כ

 

11

11

 

 

שנה ב'

צרפתית למתקדמים א'  

43054

2

2

סמ' א'

צרפתית למתקדמים ב'  

43055

2

2

סמ' ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 18- 19 

43113

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4 -מאות 20 - 21 

43111

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

4

4

סמ' א' ו ב'

סה"כ

 

10

10

 

 

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים ולכתוב 2 עבודות סמינריונית.

 הבעה בכתב ובעל פה 2 (חובה)

43206

2

2

שנתי

2 סמינריונים

 

4

4

שנתיים

סה"כ

 

6

6

 

 

סה"כ 27 ש"ש במסלול תרבות צרפת בעברית דו ראשי לא-מובנה.

 

מסלול תרבות צרפת בעברית

תרבות צרפת דו ראשי מובנה 

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של  25 שעות שנתיות (ש"ש)  = 25 נקודות זכות (נ"ז), לפי הפירוט:

שנה א' (תשע"ח)

שם הקורס מספרו ש"ש נ"ז  

צרפתית למתחילים (חובה)

43050

4

4

שנתי

הבעה בכתב ובעל פה 1 (חובה) 43200 2 2 שנתי

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 - 15 (בעברית) (חובה)

43108

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2 -מאות 16 - 17 (בעברית) (חובה)

43109

1

1

סמ' א' או ב'

קריאה מודרכת  (חובה)

 

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

2

2

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

 

11

11

 

 

שנה ב'

צרפתית למתקדמים א'  (חובה)

43054

2

2

סמ' א'

צרפתית למתקדמים ב' (חובה)

43055

2

2

סמ' ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3  - מאות 18 - 19 (בעברית) (חובה)

43113

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4  - מאות 20 -21 (בעברית) (חובה) 

43111

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

2

2

סמ' א' ו/או ב'

סה"כ

 

8

8

 

 

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים ולכתוב 2 עבודות סמינריונית.

הבעה בכתב ובעל פה 2 43206 2 2 שנתי

 2 סמינריונים

 

4

4

 

סה"כ

 

 6

6

 

 

   

h