מסלולי לימוד לתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ט (2018-19)

במחלקה קיימות שתי מגמות לימוד:

 

        מגמה א' -  לימודים בצרפתית  - מסלול שפה וספרות צרפתית 

        לבעלי תעודת בגרות ישראלית עם ציון בצרפתית (4 או 5  יחידות ) ולבעלי תעודת בגרות ממדינה פרנקופונית.

          ניתן ללמוד במגמה בזו אחד משני המסלולים המשניים:

           א. מסלול לדוברי צרפתית - שפת אם (פרנקופונים).

           ב. מסלול לדוברי צרפתית שאינה שפת אם  (לא פרנקופונים).

 

        מגמה ב'  - לימודים בעברית -  מסלול תרבות צרפת 

        לסטודנטים שאין להם כל ידע בצרפתית .

 

מסלולי לימוד לתואר ראשון

• מורחב (חד-חוגי)

• דו ראשי (דו-חוגי)

• דו-ראשי מובנה (דו-חוגי)

 

 

מורחב  (חד-חוגי) (רק במגמה א'- שפה וספרות  צרפתית)

כל הלימודים מתקיימים במסגרת המחלקה ללא צורך במחלקה נוספת.
דרישות המסלול:
 46  נקודות זכות (נ"ז) הכוללות:

  • קורסי חובה (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי תרבות)
  • קורסי בחירה
  • 3 סמינריונים (בשנים ב'+ג')

דו ראשי (דו-חוגי)

המסלול כולל לימודים במחלקה לתרבות צרפת במסלול דו ראשי ובמחלקה נוספת במסלול דו ראשי.
דרישות המסלול:
27  נקודות זכות (נ"ז) במחלקה לתרבות צרפת הכוללות:

  • קורסי חובה (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי תרבות)
  • קורסי בחירה
  • 2 סמינריונים (בשנים ב'+ג')

דו-ראשי (דו-חוגי) מובנה

המסלול כולל לימודים במחלקה לתרבות צרפת  ובמחלקה נוספת (במסלול דו ראשי), בעלת זיקה עיונית למחלקה לתרבות צרפת כגון: המחלקה לאנגלית-ספרות, המחלקה לאנגלית-בלשנות, המחלקה לערבית, המחלקה לספרות משווה, המחלקה להיסטוריה כללית תולדות אירופה והמחלקה למדעי המידע. 
דרישות המסלול:
 25 נקודות זכות במחלקה לתרבות צרפת (נ"ז) הכוללות:

  • קורסי חובה  (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי תרבות)
  • קורסי בחירה
  • 2 סמינריונים (בשנים ב'+ג')