תוכניות לימוד לתואר ראשון

במחלקה קיימות שתי תוכניות לימוד:

א. צרפתית 

מיועד ל:

* בעלי תעודת בגרות ישראלית עם ציון בצרפתית (4 או 5 יחידות)

* דוברי צרפתית ברמת שפת-אם (פרנקופונים)

* דוברי צרפתית שאינה ברמת שפת-אם (לא פרנקופונים)

ב. תרבות צרפת

מיועד לסטודנטים שאין להם כל ידע בצרפתית.

מסלולי הלימוד:

1. חד-חוגי- רק בתוכנית א' – צרפתית

כל הלימודים מתקיימים במסגרת התוכנית של המחלקה ללא צורך בשילוב תוכנית ממחלקה נוספת.

46 שעות שנתיות (92 נ"ז) הכוללות:

(קורסי חובה (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי ספרות ותרבות

קורסי בחירה* ניתן להירשם למקסימום 8 ש"ש (16 נ"ז) קורסי בחירה מחוץ למחלקה

3 סמינריונים

צרפתית -חד-חוגי – פרנקופונים

צרפתית - חד-חוגי – לא-פרנקופונים

.על התוכנית יש להוסיף לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים

2. דו-חוגי מובנה - בשתי התוכניות – צרפתית ותרבות צרפת 

ניתן לשלב לימודים עם תוכניות ממחלקות אחרות כגון:

אנגלית-ספרות, אנגלית-בלשנות (רק בתוכנית תרבות צרפת), ערבית, ספרות משווה, היסטוריה כללית, פילוסופיה כללית, לימודים קלאסיים, רב-תחומי מדעי הרוח, ספרות עם ישראל, מחשבת ישראל.

25 שעות שנתיות (50 נ"ז) הכוללות:

(קורסי חובה (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי ספרות ותרבות

קורסי בחירה

2 סמינריונים

צרפתית - דו-חוגי מובנה – פרנקופונים

צרפתית - דו-חוגי מובנה – לא-פרנקופונים

תרבות צרפת דו-חוגי מובנה

.על התוכנית יש להוסיף לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים

3. דו-חוגי לא מובנה - בשתי התוכניות – צרפתית ותרבות צרפת 

ניתן לשלב לימודים עם כל תוכנית ממחלקה נוספת באוניברסיטה.

27 שעות שנתיות (54 נ"ז) הכוללות:

(קורסי חובה (מיומנויות שפה ומבואות לקורסי ספרות ותרבות

קורסי בחירה

2 סמינריונים

צרפתית - דו-חוגי לא-מובנה – פרנקופונים

צרפתית - דו-חוגי לא-מובנה – לא-פרנקופונים

תרבות צרפת דו-חוגי לא-מובנה

.על התוכנית יש להוסיף לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים

לידיעתכם, 1ש"ש=2 נ"ז