סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' שרון מנלה מזכירת מחלקה 03-5318232
ד"ר קרינה מססה ספרנית - אחראית ספריות 03-5318852