פנייה אישית לתלמידי התואר השלישי

תכנית הלימודים לתואר השלישי במחלקה מתאימה במיוחד לבעלי רקע מוקדם בשפה הצרפתית ובתרבותה. היא מתאימה גם לסטודנטים בעלי כישורי מחקר ובעלי רצון להתמחות במחקר ובאקדמיה. במהלך השנתיים הראשונות להכנת עבודת הדוקטור ירכוש הסטודנט מיומנויות ורקע תיאורטי בתחום שאותו הוא מבקש לחקור באמצעות לימוד בקורסים וקריאה בהתאם להנחיה.

תחומי המחקר: ספרות (חקר הז'אנרים, מחקרים תמטיים, היהדות בראי הספרות הצרפתית), בלשנות (חקר השיח, לשון ורטוריקה, סמנטיקה ופרשנות),  התרבות הצרפתית והפרנקופונית.