תוכניות לימודים

מסלול שפה וספרות צרפתית   -   לא פרנקופונים

 

צרפתית מורחב  

 התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 46 שעות שנתיות (ש"ש)  =  46 נקודות זכות (נ"ז) לפי הפירוט הבא:

 

שנה א'

שם הקורס מספרו ש"ש נ"ז  

הבעה בכתב ובעל פה 2 

43206

2

2

שנתי

דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה, תחביר וסמנטיקה)

43071

1   

1

סמ' א' או ב'

דקדוק 2 (סוגי המשפט) 43082 1 1 סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1-  מאות 12 -15 - בעברית

43108

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2-  מאות 16 -17 - בעברית

43109

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3-  מאות 18 -19 - בעברית 43113 1 1 סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4 - מאות 20 -21- בעברית

43111

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

8

8

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

 

16

16

 

 

שנה ב'

הבעה בכתב ובעל פה 3  -  סמסטריאלי

43207

1

1

סמ' א' או ב'

הבעה בכתב ובעל פה 4  -  סמסטריאלי

43209

1

1

סמ' א' או ב'

דקדוק 3 (סוגיות במשפט המורכב) 

43093

1

1

סמ' א' או ב'

1 סמינריון

 

2

2

שנתי

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

9

9

סמ' א' ו/או ב'

בחינה בע''פ לסיום תואר (לא מעניקה נקודות זכות)

43310

 

 

 

סה"כ

 

14

14

 

 

שנה ג'

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים ולכתוב 2 עבודות סמינריונית.

 2 סמינריונים

 

4

4

שנתיים

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

12

12

סמ' א' או ב'

סה"כ

 

16

16

 

 

סה" כ 46 שעות שנתיות = 46 נקודות זכות במסלול מורחב - לא פרנקופונים

 

מסלול שפה וספרות צרפתית

צרפתית דו ראשי (דו-חוגי)

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 27 שעות שנתיות (ש"ש)  =  27 נקודות זכות (נ"ז), לפי הפירוט:

 

שנה א'

שם הקורס מספרו ש"ש נ"ז  

הבעה בכתב ובעל פה 2 

43206

2

2

שנתי

דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה תחביר וסמנטיקה) 

43071

1

1

סמ' א' או ב'

דקדוק 2 (סוגי המשפט) 43082 1 1 סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 -15 - בעברית

43108

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לספרות ולתרבות צרפתית 2 - מאות 16 - 17 - בעברית

43109

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

5

5

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

 

11

11

 

 

שנה ב'

הבעה בכתב ובעל פה 3 - סמסטריאלי

43207

1

1

סמ' א' או ב'

הבעה בכתב ובעל פה 4 - סמסטריאלי

43209

1

1

סמ' א' או ב'

דקדוק 3 (סוגיות במשפט המורכב) 

43093

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3- מאות 18 - 19-  בעברית

43113

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לספרות ולספות צרפתית 4 - מאות 20 -21 - בעברית

43111

1

1

סמ' א' או ב'

1 סמינריון   2 2 שנתי

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

1

1

סמ' א' ו/או ב'

בחינה בע''פ לסיום תואר (לא מעניקה נקודות זכות)

 

 

 

 

סה"כ

 

8

8

 

 

 

שנה ג'

 

1 סמינריון

 

2

2

שנתי

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

6

6

סמ' א' או ב'

סה"כ

 

8

8

 

 
סה"כ 27 שעות שנתיות = 27 נקודות זכות במסלול דו-ראשי מובנה - לא פרנקופונים

 

מסלול שפה וספרות צרפתית

צרפתית דו-ראשי (דו-חוגי) מובנה 

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 25 שעות שנתיות  =  25 נקודות זכות, לפי הפירוט:

שנה א'

שם הקורס מספרו ש"ש נ"ז  

הבעה בכתב ובעל פה 2 

43206

2

2

שנתי

דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה תחביר וסמנטיקה) 

43071

1

1

סמ' א' או ב'

דקדוק 2 (סוגי המשפט) 43082 1 1 סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 - 15 - בעברית

43108

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2  - מאות 16 - 17 - בעברית

43109

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

5

5

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

 

11

11

 

 

שנה ב'

הבעה בכתב ובעל פה 3-  סמסטריאלי

43207

1

1

סמ' א' או ב'

הבעה בכתב  ובעל פה 4 -  סמסטריאלי

43209

1

1

סמ' א' או ב'

דקדוק 3 (סוגיות במשפט המורכב)

43093

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 18 -19 - בעברית 43113 1 1 סמ' א' או ב'
מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4 - מאות 20 -21 - בעברית 43111 1 1 סמ' א' או ב'

1 סמינריון

 

2

2

שנתי

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

1

1

סמ' א' ו/או ב'

בחינה בע''פ לסיום תואר (לא מעניקה נקודות זכות)

43310

 

 

 

סה"כ

 

8

8

 

 

שנה ג'

 1 סמינריון

 

2

2

שנתי

שיעור בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

4

4

סמ' א' או ב'

סה"כ

 

6

6