תוכניות לימודים

מסלול שפה וספרות צרפתית    -   פרנקופונים

צרפתית מורחב

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 46 שעות שנתיות- ש"ש  (46 נקודות זכות - נ"ז) לפי הפירוט:

שנה א'

שם הקורס מספרו ש"ש נ"ז  
דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה, תחביר וסמנטיקה) 43071 1 1 סמ' א' או ב'
דקדוק 2  (סוגי המשפט) 43082 1 1 סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 - 15 - בעברית

43108

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2 - מאות 16 - 17-  בעברית

43109

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 18 - 19 - בעברית 43113 1 1 סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 20 - 21 - בעברית

43111

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה   11 11  

 סה"כ

 

17

17

 

 

שנה ב'

דקדוק 3  (סוגיות במשפט המורכב) סמסטריאלי

43093

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

14

14

סמ' א' ו/או ב'

1 סמינריון

 

2

2

שנתי

בחינה בע''פ לסיום תואר (לא מעניקה נקודות זכות)

43310

 

 

 

סה"כ

 

17

17

 

 

שנה ג'

2 סמינריונים

4

4

שנתיים

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

8  

8

סמ' א' או ב'

סה"כ

12

12

 

 

סה"כ שעות הלימוד במסלול מורחב פרנקופונים : 46 שעות שנתיות = 46 נקודות זכות (נ"ז)

 

 

מסלול שפה וספרות צרפתית

צרפתית דו ראשי לא מובנה (דו-חוגי)

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 27 שעות שנתיות  (27 נקודות זכות- נ"ז) לפי הפירוט:

שנה א'

 

שם הקורס מספרו נ"ז ש"ש  

דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה תחביר וסמנטיקה) סמסטריאלי 

43071

1

1

סמ' א' או ב'

דקדוק 2 (סוגי המשפט)  43082 1 1 סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 - 15 - בעברית  

43108

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2 - מאות 16 - 17 - בעברית

43109

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

7

7

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

 

11

11

 

 

שנה ב'

 

דקדוק 3 (סוגיות במשפט המורכב) 

43093

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית  2  -מאות 18 - 19 -בעברית  

43113

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 20 - 21 - בעברית

43111

1

1

סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

4

4

סמ' א' ו/או ב'

1 סמינרון   2 2 שנתי

בחינה בע''פ לסיום תואר (לא מעניקה נקודות זכות)

43310

 

 

 

סה"כ

 

9

9

 

 

שנה ג'

 

 1 סמינריון

 

2

2

שנתיים

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

5

סמ' א' או ב'

סה"כ

 

7

7

 

 

סה"כ שעות הלימוד במסלול דו- ראשי פרנקופונים : 27 שעות שנתיות (ש"ש) = 27 נקודות זכות (נ"ז)

 

     

מסלול שפה וספרות צרפתית

צרפתית דו- ראשי מובנה 

התלמידים ילמדו קורסים בהיקף של 25 שעות שנתיות  (25 נקודות זכות) לפי הפירוט:

שנה א'

 

שם הקורס מספרו ש"ש נ"ז  

דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה תחביר וסמנטיקה)  

43071

 1

1

סמ' א' או ב'

דקדוק 2  (סוגי המשפט) 43082 1 1 סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1  - מאות  12 - 15 - בעברית

43108

 1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2 -  מאות  16 - 17 - בעברית 43109  1 1 סמ' א' או ב'

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

 7

7

סמ' א' ו/או ב'

 סה"כ

 

11

11

 

 

שנה ב'

 

דקדוק 3  (סוגיות במשפט המורכב)

43093

1

1

סמ' א' או ב'

מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 18 -19 - בעברית 43113 1 1 סמ' א' או ב'
מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4 - מאות 20 - 21 - בעברית 43111 1 1 סמ' א' או ב'

1 סמינריון

 

2

2

שנתי

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

3

3

סמ' א' ו/או ב'

בחינה בע''פ לסיום תואר (לא מעניקה נקודות זכות)

 

43310

 

 

סה"כ

 

8

8

 

 

שנה ג'

 

1 סמינריון

 

2

2

שנתי

שיעורי בחירה מרשימת הקורסים באותה שנה

 

4

סמ' א' או ב'

סה"כ

 

6

6

 

 

סה"כ שעות הלימוד במסלול דו-ראשי מובנה פרנקופונים : 25 שעות שנתיות (ש"ש) = 25 נקודות זכות (נ"ז)