מסלולי לימוד בתואר השני

קיימים שני מסלולים: 

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. 

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר. 

תחומי התמחות 

שטחי המחקר נקבעים על בסיס אישי. ניתן לעשות מחקר בבלשנות, בחקר השיח, בספרות או בתרבות. 

קיימת גם מגמת חקר שיח מילולי וחזותי – ראה פירוט בהמשך.

דרישות מוקדמות  

  1. שליטה בשפה הצרפתית* (גם מסטודנטים/יות הכותבים/ות בעברית נדרשת ידיעה בצרפתית ברמת מתקדמים. את הקורסים ניתן ללמוד במחלקה - פרטים במחלקה). 
  2. סיום הלימודים לתואר הראשון בממוצע של 76 לפחות. ציון 80 לפחות בעבודות סמינריוניות לתואר הראשון. 

השלמות 

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ללא ידע קודם אקדמי בשפה הצרפתית, י/תחויב בקורסי השלמה לפי החלטת המחלקה ובאישור בית הספר ללימודים מתקדמים. 

מסלול א' – עם עבודת מחקר 

מכסת השעות והסמינריונים 

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן: 

2 סמינריונים בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז). 
 
קורסים בהיקף של 10 ש"ש (20 נ"ז).

על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים לתואר.

ידיעת שפות 

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים/ות – ראה/י בפרק המבוא).

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה/י בפרק המבוא). 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה/י תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 

ניתן לכתוב את עבודת הגמר בצרפתית, בעברית או באנגלית (באישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית). 

הגשת הצעת מחקר-יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר השני ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

בחינת גמר בעל-פה (Une soutenance) 

בחינת הגמר בעל-פה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 

  

במגמת חקר שיח מילולי וחזותי עם עבודת מחקר – יש לקחת את הקורסים המצוינים כדלהלן:

מכסת השעות והסמינריונים 

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן: 

2 סמינריונים חובה בהיקף של    4 ש"ש  (8 נ"ז). 

קורסי חובה בהיקף של             8 ש"ש   (16 נ"ז).

קורסי בחירה בהיקף של           2 ש"ש   (4 נ"ז).

על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים לתואר.

ידיעת שפות 

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים/ות – ראה/י בפרק המבוא). 

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה/י בפרק המבוא). 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר 

ראה/י תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 

ניתן לכתוב את עבודת הגמר בצרפתית, בעברית או באנגלית (באישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית). 

הגשת הצעת מחקר - יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר השני ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

בחינת גמר בעל-פה (Une soutenance) 

בחינת הגמר בעל-פה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 

באשכול דיגיטל עם עבודת מחקר – יש לקחת את הקורסים המצוינים כדלהלן:

מכסת השעות והסמינריונים

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן

קורסי חובה[1] בהיקף של    4 ש"ש   (8 נ"ז)

קורסי בחירה[2] בהיקף של      6 ש"ש   (12 נ"ז)

2 סמינריונים חובה[3] בהיקף של   4 ש"ש  (8 נ"ז).

על תלמידי התארים המתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר המחלקתי בכל שנות הלימודים לתואר.

ידיעת שפות 

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ולזכאיות ניתן לראות בפרק המבוא). 

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ניתן לראות בפרק המבוא). 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר 

ניתן לראות תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 

ניתן לכתוב את עבודת הגמר בצרפתית, בעברית או באנגלית (באישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית). 

הגשת הצעת מחקר - יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר השני ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

בחינת גמר בעל-פה (Une soutenance) 

בחינת הגמר בעל-פה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 

 

[1] מהמצאי של המחלקה למדעי המידע.

[2] מהמצאי של המחלקה לתרבות צרפת.

[3] מהמצאי של המחלקה לתרבות צרפת.

 

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר 

מכסת השעות והסמינריונים 

 22 ש"ש (44 נ"ז) כמפורט להלן: 

 3 סמינריונים בהיקף של   6  ש"ש (12 נ"ז). 
 
קורסי בחירה בהיקף של  16 ש"ש (32 נ"ז). 

על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים לתואר.

ידיעת שפות 

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים/ות – ראה/י בפרק המבוא). 

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה/י בפרק המבוא). 

 

במגמת חקר שיח מילולי וחזותי ללא עבודת מחקר – יש לקחת את הקורסים המצוינים כדלהלן:

מכסת השעות והסמינריונים 

22 ש"ש (44 נ"ז) כמפורט להלן: 

1 סמינריון בחירה בהיקף של       2 ש"ש (4 נ"ז)

2 סמינריונים חובה בהיקף של     4 ש"ש (8 נ"ז). 
  
קורסי חובה בהיקף של              8 ש"ש (16 נ"ז).

קורסי בחירה בהיקף של            8 ש"ש (16 נ"ז).

על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים לתואר.

ידיעת שפות 

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים/ות – ראה/י בפרק המבוא). 

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה/י בפרק המבוא). 

באשכול דיגיטל ללא עבודת מחקר – יש לקחת את הקורסים המצוינים כדלהלן:

מכסת השעות והסמינריונים 

 22 ש"ש (44 נ"ז) הבאים: 

קורסי חובה[1] בהיקף של     4 ש"ש   (8 נ"ז)

קורסי בחירה[2] בהיקף של   12  ש"ש  (24 נ"ז) 

3 סמינריונים[3] בהיקף של    6  ש"ש (12 נ"ז). 

על תלמידי התארים המתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר המחלקתי בכל שנות הלימודים לתואר.

ידיעת שפות 

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, על רמות הקורסים שייקבעו ועל הקריטריונים למתן פטור לזכאים ולזכאיות – ניתן לראות בפרק המבוא). 

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ניתן לראות בפרק המבוא). 

 

[1] מהמצאי של המחלקה למדעי המידע.

[2] מהמצאי של המחלקה לתרבות צרפת.

[3] מהמצאי של המחלקה לתרבות צרפת.

 

* לידיעתכם, 1ש"ש=2 נ"ז

במידע האישי, ההתייחסות היא לש"ש ולא לנ"ז

פרטים על חובת ידיעת שפה זרה,  לימודי יהדות והוראות לכתיבת הצעת מחקר ועבודת הגמר ניתן למצוא באתר הוועדה לתואר השני.