מסלולי לימוד בתואר השני

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' – כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

קיימת אפשרות לכתוב את העבודה בעברית במסלול לתואר שני במגמה לתרבות צרפת.

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר.

 

תחומי התמחות

שטחי המחקר נקבעים על בסיס אישי. ניתן לעשות מחקר בבלשנות, בחקר השיח, בספרות או בתרבות.

 

דרישות מוקדמות

  1. שליטה בשפה הצרפתית*
  2. סיום הלימודים לתואר הראשון בממוצע של 80 לפחות. ציון 80 לפחות בעבודות סמינריוניות לתואר הראשון לבוגרי המחלקה לתרבות צרפת (ראשי או מורחב).

 

השלמות

מועמד שהתמחה בתואר ראשון בלימודי צרפתית בהיקף של חוג משני או בתחום אחר ויתקבל, יחויב  בקורסי השלמה לפי החלטת המחלקה ואישור הוועדה לתואר השני.

 

מסלול א'

מכסת השעות והסמינריונים

14 שעות שנתיות (ש"ש) (28 נ"ז) כמפורט להלן:

2 סמינריונים (4 ש"ש) (8 נ"ז)

5 קורסים (10 ש"ש) (20 נ"ז)

בחינת גמר ((Soutenance תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

מסלול ב'

מכסת השעות והסמינריונים

22  שעות שנתיות (ש"ש) (44 נ"ז) כמפורט להלן:

3 סמינריונים (6 ש"ש) (12 נ"ז)

8 קורסים (16 ש"ש) (32 נ"ז)

לידיעתכם, 1ש"ש=2 נ"ז

במידע האישי, ההתייחסות היא לש"ש ולא לנ"ז

פרטים על חובת ידיעת שפה זרה,  לימודי יהדות והוראות לכתיבת הצעת מחקר ועבודת הגמר ניתן למצוא באתר הוועדה לתואר השני.