תנאי קבלה לתואר שלישי

על מנת שנוכל לקבלך עליך לעמוד בתנאים הבאים:

1.  תזה של תואר שני בצרפתית בציון 85 ומעלה. כמפורט בחוברת "פרטי מידע", סטודנט בעל תואר שני בצרפתית ממוסד אחר או סטודנט שהתואר שלו אינו בצרפתית, יחויב בהשלמות המתאימות לפי קביעת ראש המחלקה ולפי דרישות הועדה לתואר השלישי.

2.  עמידה בכל דרישות האוניברסיטה לתואר שלישי, כפי שמפורט בידיעון. הגשת הצעת המחקר וכתיבת עבודת הדוקטור תהיינה על פי דרישות הועדה לתואר שלישי כמפורט בידיעון.

3.  חובת השתתפות בסמינריון מחלקתי המוקדש לדיון במחקרים חדשניים.

 

למסלול ישיר לדוקטורט יתקבלו סטודנטים מצטיינים בעלי פרופיל מתאים.