הנחיות רישום לתואר ראשון

הנחיות מחלקתיות לקראת עריכת מערכת לשנה''ל תשפ''ד

שלומות וברכות לתלמידינו החדשים והוותיקים.

אנו מאחלים לכולכם שנת לימודים מהנה, מחכימה ופורייה. נא קראו בעיון את ההנחיות וההערות המובאות כאן לפני עריכת המערכת לשנה"ל תשפ''ד.

בכל שאלה, בקשה או תהייה אנחנו, חברי הסגל המנהלי והאקדמי במחלקה, נשמח להיות לכם לעזר עכשיו וגם בכל מהלך לימודיכם במחלקה.

ניתן לפנות בדוא"ל:  French.Dept@biu.ac.il  או להתקשר לטלפון: 03-5318232 

המידע המוגש לכם כאן הוא מתומצת. מידע מפורט נמצא באתר האוניברסיטה ובאתר

המחלקה:         http://french.biu.ac.il/node/558

באתר המחלקה תוכלו לראות את  מערכת השעות:

https://french.biu.ac.il/node/676                   

מומלץ להקדיש מעט זמן ולגלוש באתר.

 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

שרון מנלה

מרכזת המחלקה

לתשומת ליבכם: דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

תלמידי תואר ראשון דו חוגי מובנה/לא מובנה נדרשים להירשם גם לקורסים במחלקה השנייה אליה הם משויכים.

דרישות לימודים לתואר ראשון

על מנת לקבל אישור זכאות לתואר ראשון יש להשלים את כל דרישות הלימודים, הן במחלקה והן דרישות כלליות של התואר, ולצבור את כל נקודות הזכות (בדרך כלל 64 ש''ש). חובות התלמיד לתואר נקבעות לפי המופיע בידיעון בשנת הלימודים הראשונה לתואר. שנה זו היא 'שנת החוקה' של התלמיד. במקרה של חידוש לימודים, החובות הקובעות הן החובות בשנת החידוש. להלן רשימת סוגי הדרישות:

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

השנה האקדמית מחולקת לשני סמסטרים: סמסטר א' וסמסטר ב'. חלק מהקורסים נלמדים במהלך סמסטר אחד (קורס סמסטריאלי)  וחלק מהקורסים מתקיימים על פני שני הסמסטרים (קורס שנתי).

בין סמסטר א' לסמסטר ב' ישנה הפסקה של מספר שבועות ובמהלכם מתקיימות בחינות בקורסים של סמסטר א', בסוף סמסטר ב' מתקיימת תקופת בחינות נוספת לקורסים של סמסטר ב' ולקורסים שנתיים.

קורס מזכה את הלומד בנקודות זכות, בתנאי שעמד במטלות הקורס וקיבל בו ציון סופי. מספר נקודות הזכות הוא בדרך כלל בהתאמה למספר השעות של הקורס.

נקודות זכות: הגדרה והמרה

  • שעה אקדמית: שיעור של 45 דקות. על פי רוב שיעורים נמשכים שעה וחצי, כלומר שתי שעות אקדמיות.
  • קורס סמסטריאלי: שיעור בהיקף  2 שעות אקדמיות הנלמד במשך סמסטר אחד

2 ש''ס (שעות סמסטריאליות) = 1 נק''ז (נקודת זכות) = 1 ש''ש (שעה שנתית )

  • קורס שנתי: שיעור בהיקף  2 שעות אקדמיות הנלמד במשך שני סמסטרים

4 ש''ס (שעות סמסטריאליות) = 2 נק''ז (נקודת זכות) = 2 ש''ש (שעות שנתיות)

 לימודי יסוד ביהדות:

השלמת קורסי יסוד ביהדות בהיקף 10 ש''ש. למידע נוסף באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות. לנוחותכם קישור לתקנון לימודי יסוד ביהדות - תואר ראשון

חובת שפה זרה אנגלית וחובת קורס תוכן באנגלית:

כל הסטודנטים המתקבלים לאוניברסיטת בר אילן לתואר ראשון ממוינים לקורסי אנגלית כשפה זרה על פי תוצאות חלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.

קורסי אנגלית כשפה זרה אינם נכללים בספירת הנקודות לתואר ולא נכללים בחישוב ממוצע הלימודים.
לקבלת מידע על סיווג לרמות, מבחני שיפור רמה ופטורים מאנגלית היכנסו לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה.

סטודנטים המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני

הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

- סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'.         קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)-חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו לפי העניין, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות.

קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)- פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כ"א.

שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

חובת הבעה עברית

סטודנט שלא עומד בתנאי הפטור כפי שנקבעו באוניברסיטה יידרש ללמוד קורס הבעה - כתיבה אקדמית בשנה הראשונה ללימודיו. פרטים נוספים בתקנון היחידה להבעה אקדמית ואולפן

קורסים כלליים

סטודנטים לתואר ראשון חייבים במינימום 2 ש''ש בקטגורית 'קורסים כלליים', למעט תלמידים שהשעות הנדרשות מהם במחלקות ובלימודי יסוד הן 64 ש''ש ומעלה. למידע על חובת קורסים כלליים לפי מסלולים ראו באתר מנהל סטודנטים בעמוד זה.

תכנית הלימודים לתואר הראשון

 לימודי התואר הראשון במחלקה לתרבות צרפת כוללים שתי תכניות לימוד:

  • צרפתית. לבעלי תעודת בגרות ישראלית עם ציון בצרפתית (4 או 5 יחידות), לדוברי צרפתית ברמת שפת-אם (פרנקופונים) ולדוברי צרפתית שאינה ברמת שפת-אם (לא פרנקופונים). בתכנית זו ניתן ללמוד במסלול חד-חוגי, דו-חוגי לא מובנה ודו-חוגי מובנה.

 * יש לבחור את ההתמחות המתאימה מיד עם הכניסה למערכת (פרנקופונים- או - לא פרנקופונים).

 

  • תרבות צרפת. מתאים לחסרי ידע קודם בצרפתית או לבעלי ידע בסיסי בצרפתית. בתכנית זו ניתן ללמוד במסלול דו-חוגי לא מובנה ודו-חוגי מובנה (לא ניתן ללמוד בתוכנית זו במסלול חד-חוגי).

תוכנית הלימודים כוללת שלוש שנות לימוד. הלימודים כוללים: קורסי חובה, סמינריונים וקורסי בחירה (ההשתתפות בכל הקורסים היא חובה).

פירוט חובות הלימודים בכל מסלול מופיע באתר האינטרנט של המחלקה:

http://french.biu.ac.il/node/558

מכסת השעות הכוללת הנדרשת לתואר ראשון במדעי הרוח : 64 ש"ש = 128 נ"ז

סה"כ ש"ש /נ"ז (נקודות זכות)  הנדרשות במקצועות הלימוד

 במחלקה לתרבות צרפת:                (1 ש"ש=2 נ"ז (

  • חד חוגי                    50 ש"ש = 100 נ"ז
  • דו חוגי מובנה            25 ש"ש= 50   נ"ז
  • דו חוגי לא מובנה       27 ש"ש =54   נ"ז

קורסי חובה שלא יתקיימו בתשפ"ד  ו/ או שלא שובצתם אליהם בתשפ"ד –

יהיה עליכם להשלים בשנים הבאות.

קורסי חובה בתשפ"ד המחליפים קורסי חובה אחרים:

1. קורס מס' 43-130-01- ויקטור הוגו-רומנטיזם ומדייאבליזם, מחליף את קורס החובה- קריאה מודרכת.  

2. קורס מס' 43-113-01-מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3-מאות 18-19 מחליף את        קורס מס' 43-080-01-סיור בצרפת בעקבות סופרים והוגי דעות עיקריים מאות 17-18. 

3.  קורס מס' 43-111-01-מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4-מאות 21-20 , מחליף את קורס מס' 43-081-01-סיור בצרפת בעקבות סופרים והוגי דעות עיקריים מאות 19-21.

* סטודנט וותיק במחלקה שנרשם בעבר לקורסי החובה, 43-080-01- סיור בצרפת בעקבות סופרים והוגי דעות עיקריים מאות 17-18 ו/או לקורס מס' 43-081-01- סיור בצרפת בעקבות סופרים והוגי דעות עיקריים מאות 19-21, לא יכול להירשם בשנה"ל תשפ"ג ואילך  לקורסים המחליפים אותם, לא כקורסי חובה ולא כקורסי בחירה: 43-113-01               ו/או 43-111-01.

* סטודנט חדש במחלקה החל מתשפ"ג, יהיה חייב להירשם כקורסי חובה במחלקה לכל ארבעת קורסי המבוא לתרבות ולספרות צרפתית.

תלמידים ותיקים- קורסי השפה במחלקה

החל משנה''ל תשפ''א הוחלפו חלק משמות ומספרי קורסי השפות במחלקה והם נקראים כעת אחרת ובעלי מס' קורס אחר וזאת על מנת להתאים את שמות קורסי השפה הנלמדים אצלנו במחלקה למדד האירופי להערכת שפות (CECRL).

מצ"ב טבלה מפורטת בנושא:

 

שם ישן

קוד קורס ישן

שם חדש

קוד קורס חדש

צרפתית למתחילים

43-050-01

צרפתית 1- רמת מתחילים

43-062-01

צרפתית למתקדמים א'

43-054-01

צרפתית 2- רמה בינונית א'

43-063-01

צרפתית למתקדמים ב'

43-055-01

צרפתית 2- רמה בינונית ב'

43-064-01

הבעה בכתב ובע"פ 3

43-207-01

הבעה בכתב ובעל-פה 3 רמה א'

43-067-01

הבעה בכתב ובע"פ 4

43-209-01

הבעה בכתב ובעל-פה 3 רמה ב'

43-068-01

שיפור מיומנויות שפה א'

43-212-01

צרפתית 3- רמת מתקדמים א'

43-065-01

שיפור מיומנויות שפה ב'

43-214-01

צרפתית 3- רמת מתקדמים ב'

43-066-01

 

הערה כללית

  • מומלץ להירשם תחילה לקורסי החובה ולקורסי הבחירה במחלקת האם, לאחר מכן לקורסי האנגלית, לקורסי יסוד ביהדות ולבסוף, לקורסים הכלליים.

אינבר- מערכת מידע אישי לסטודנט

מערכת האינבר מרכזת מידע אישי ושירותים לסטודנט בתחומים שונים הנוגעים ללימודיו באוניברסיטה. מרבית הסטודנטים מכירים את המערכת בהקשר של רישום לקורסים אך המערכת פתוחה וזמינה לסטודנט במהלך כל השנה.

כניסה למערכת המידע האישי (אינבר)

ביצוע רישום לקורסים

את חלון הזמן לביצוע הרישום לקורסים ניתן לראות במערכת המידע האישי- אינבר.

על מנת שיתאפשר רישום לקורסים יש לחתום על הצהרה ולוודא ששילמתם את שובר המקדמה ע''ח שכר הלימוד לתשפ''ד.

סרטון הדגמה לתהליך הרישום - כללי (מומלץ לצפות באיכות (HD

חתימה על הצהרה - סרטון הדרכה

תשלום שכ"ל באינבר - סרטון הדרכה