פירוט קורסי החובה לתואר הראשון

להלן: אתר הרישום במערכת עינבר- נרשמים דרך ייעוץ וירטואלי

 1. פירוט קורסי החובה במחלקה לפי מסלולים:

א.  לסטודנטים במסלול צרפתית ששפת האם שלהם אינה צרפתית (לא-פרנקופונים):

 • הבעה  בכתב ובעל פה 2
 • הבעה בכתב ובעל פה 3 רמה א'
 • הבעה בכתב ובעל פה 3 רמה ב'
 • קריאה מודרכת
 • דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה, תחביר וסמנטיקה)
 • דקדוק 2 (סוגי המשפט)
 • דקדוק 3 (סוגיות במשפט המורכב)
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12- 15 
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2 - מאות 16 -17
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 18 -19
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4 - מאות 20- 21

                                                                                  

ב.  לסטודנטים במסלול שפה וספרות צרפתית דוברי צרפתית –שפת אם-  בוגרי בתי ספר בארצות דוברות

      צרפתית (פרנקופונים):

 • דקדוק 1 (המשפט הפשוט)
 • דקדוק 2 (המשפט המורכב)
 • דקדוק 3 (סוגיות במשפט המורכב)
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 - 15 
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2 - מאות 16 - 17
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 18 - 19
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4 - מאות 20 - 21

 

ג.   קורסי מיומנויות שפה לסטודנטים במסלולי תרבות צרפת:

 • צרפתית 1- רמת מתחילים
 • צרפתית 2- רמה בינונית א'
 • צרפתית 2- רמה בינונית ב'
 • הבעה בכתב ובעל פה 1
 • הבעה בכתב ובעל פה 2
 • הבעה בכתב ובעל פה 3 רמה א'
 • הבעה בכתב ובעל פה 3 רמה ב'
 • קריאה מודרכת
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 1 - מאות 12 - 15 
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 2 - מאות 16 - 17
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 - מאות 18 - 19
 • מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 4 - מאות 20 - 21