הנחיות רישום לתואר שני

 

 

הנחיות מחלקתיות לקראת עריכת מערכת לשנה''ל תשפ''ד

 

שלומות וברכות לתלמידינו החדשים והוותיקים.

 

אנו מאחלים לכולכם שנת לימודים מהנה, מחכימה ופורייה. נא קראו בעיון את ההנחיות וההערות המובאות כאן לפני עריכת המערכת לשנה"ל תשפ'ד.

 

בכל שאלה, בקשה או תהייה אנחנו, חברי הסגל המנהלי והאקדמי במחלקה, נשמח להיות לכם לעזר עכשיו וגם בכל מהלך לימודיכם במחלקה.

 

ניתן לפנות בדוא"ל:  French.Dept@biu.ac.il  או להתקשר לטלפון: 03-5318232 

 

המידע המוגש לכם כאן הוא מתומצת. מידע מפורט נמצא באתר האוניברסיטה ובאתר

 

המחלקה:       https://french.biu.ac.il/node/560

 

באתר המחלקה תוכלו לראות את  מערכת השעות:

 

https://french.biu.ac.il/node/676                   

 

מומלץ להקדיש מעט זמן ולגלוש באתר.

 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

 

שרון מנלה

מרכזת המחלקה

 

 

לתשומת ליבכם: דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

 

 

דרישות לימודים לתואר שני

על מנת לקבל אישור זכאות לתואר שני יש להשלים את כל דרישות הלימודים, הן במחלקה והן דרישות כלליות של התואר ולצבור את כל נקודות הזכות בהתאם למסלול בו אתם רשומים. חובות התלמיד לתואר נקבעות לפי המופיע בידיעון בשנת הלימודים הראשונה לתואר. שנה זו היא 'שנת החוקה' של התלמיד. במקרה של חידוש לימודים החובות הקובעות הן החובות בשנת החידוש.

 

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

השנה האקדמית מחולקת לשני סמסטרים: סמסטר א' וסמסטר ב'. חלק מהקורסים נלמדים במהלך סמסטר אחד (קורס סמסטריאלי)  וחלק מהקורסים מתקיימים על פני שני הסמסטרים (קורס שנתי).

 

בין סמסטר א' לסמסטר ב' ישנה הפסקה של מספר שבועות ובמהלכם מתקיימות בחינות בקורסים של סמסטר א', בסוף סמסטר ב' מתקיימת תקופת בחינות נוספת לקורסים של סמסטר ב' ולקורסים שנתיים.

 

קורס מזכה את הלומד בנקודות זכות, בתנאי שעמד במטלות הקורס וקיבל בו ציון סופי. מספר נקודות הזכות הוא בדרך כלל בהתאמה למספר השעות של הקורס.

 

נקודות זכות: הגדרה והמרה

 

 • שעה אקדמית: שיעור של 45 דקות. על פי רוב שיעורים נמשכים שעה וחצי, כלומר שתי שעות אקדמיות.

 

 • קורס סמסטריאלי: שיעור בהיקף  2 שעות אקדמיות הנלמד במשך סמסטר אחד

2 ש''ס (שעות סמסטריאליות) = 1 נק''ז (נקודת זכות) = 1 ש''ש (שעה שנתית)

 

 • קורס שנתי: שיעור בהיקף  2 שעות אקדמיות הנלמד במשך שני סמסטרים

4 ש''ס (שעות סמסטריאליות) = 2 נק''ז (נקודת זכות) = 2 ש''ש (שעות שנתיות)

 

חובות מחלקתיות בתרבות צרפת – נקבעות בהתאם למסלול הלימודים אליו רשומים. במחלקה לתרבות צרפת קיימים שני מסלולים לתואר שני (יפורט בהמשך):

 • מסלול מחקרי – תואר שני הכולל כתיבת עבודת מחקר (תזה) קורסים במחלקה בהיקף 14 ש''ש (28 ש"ס) וכן כתיבת עבודת מחקר לתואר שני.
 • מסלול עיוני- תואר שני ללא תזה. קורסים במחלקה בהיקף 22 ש''ש (44 ש''ס).

 

קורסי השלמה - קורסים להשלמת רקע בסיסי בצרפתית. תוכנית ההשלמות נקבעת על בסיס אישי והיקפם מופיע במכתב הקבלה לתואר. קורסים אלה לא מזכים בנקודות, יש להירשם אליהם לפני הרישום לקורסים של התואר ולהשלימם במהלך שנת הלימודים הראשונה. כל קורסי ההשלמה דורשים ציון מעבר בהתאם למפורט במכתב הקבלה לתואר. תלמיד שאינו בטוח שנרשם לקורסי ההשלמה הנדרשים מתבקש לפנות למזכירות החוג ולוודא.

תלמידים שהתקבלו ללימודים בתנאי של קורסי השלמה נדרשים להירשם לכל קורסי ההשלמה ולסיימם (לקבל ציון סופי בקורס) בשנת הלימודים הראשונה. רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והגשת בקשה לשינוי מעמד ל'מן המניין' יתאפשר רישום לשנת הלימודים השנייה.

 

סמינר מחלקתי – לתלמידי שני המסלולים קיימת חובת רישום והשתתפות בסמינריון המחלקתי בכל שנה משנת הלימודים לתואר.

לימודי יסוד ביהדות: השלמת קורסי יסוד ביהדות בהיקף 4 ש''ש למי שלא למד תואר שני בבר-אילן. בוגרי בר-אילן חייבים ב- 2 ש''ש.  למידע נוסף באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות. לנוחותכם קישור לתקנון פטורים מלימודי יסוד ביהדות - תואר  שני

 

חובת שפה זרה אנגלית: יש לעמוד בתנאי שפה זרה-אנגלית. קורסי אנגלית אינם נכללים בספירת הנקודות לתואר ולא נכללים בחישוב ממוצע הלימודים. מידע על סיווג לרמות, מבחני שיפור רמה ופטורים מאנגלית היכנסו לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה. ניתן גם להיבחן במחלקה לקבלת פטור. מומלץ לסיים חובה זו כבר בשנת הלימודים הראשונה לתואר. 

במחלקה קיימים 2 מסלולי לימוד לתואר השני: מסלול א' עם תזה ומסלול ב' ללא תזה

בנוסף, במחלקה קיימת מגמה חדשה של חקר שיח מילולי וחזותי עם תזה וללא תזה

בנוסף, במחלקה קיים אשכול דיגיטל עם תזה וללא תזה

 • הדרישות במסלול א' (עם תזה) (14 ש"ש = 28 נ"ז  כמפורט להלן):

מכסת השעות והסמינריונים 

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן

2 סמינריונים בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז). 
 
קורסים בהיקף של 10 ש"ש (20 נ"ז).

על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים לתואר.

*במגמת חקר שיח מילולי וחזותי עם עבודת מחקר – יש לקחת את הקורסים המצוינים כדלהלן:

מכסת השעות והסמינריונים 

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן

2 סמינריונים חובה בהיקף של    4 ש"ש  (8 נ"ז). 

קורסי חובה בהיקף של             8 ש"ש   (16 נ"ז).

קורסי בחירה בהיקף של           2 ש"ש   (4 נ"ז).

על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים לתואר.

באשכול דיגיטל עם עבודת מחקר – יש לקחת את הקורסים המצוינים כדלהלן:

מכסת השעות והסמינריונים

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן

קורסי חובה[1] בהיקף של    4 ש"ש   (8 נ"ז)

קורסי בחירה[2] בהיקף של      6 ש"ש   (12 נ"ז)

2 סמינריונים חובה[3] בהיקף של   4 ש"ש  (8 נ"ז).

[1] מהמצאי של המחלקה למדעי המידע.

[2] מהמצאי של המחלקה לתרבות צרפת.

[3] מהמצאי של המחלקה לתרבות צרפת.

על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים לתואר.

 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה/י תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא:

https://graduate-school.biu.ac.il/meyda

ניתן לכתוב את עבודת הגמר בצרפתית, בעברית או באנגלית (באישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית). 

הגשת הצעת מחקר-יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר השני ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

בחינת גמר בעל-פה (Une soutenance) 

בחינת הגמר בעל-פה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 

 • הרישום לקוד תזה כרוך בתשלום שכ"ל, ניתן להירשם לקוד תזה – 43-3000-01  בשנה השנייה של התואר, כך שאם אתם מתלבטים ורוצים לשנות מסלול מתזה ללא תזה, אנא עשו זאת לפני שאתם נרשמים לקוד תזה!
 • סטודנט שנרשם ללימודיו לפני שנה"ל תשפ"א, יירשם עם קוד התזה הישן:             43-762-01 ויירשם לבחינה הביבליוגרפית: 43-761-01.
 • דרישות במסלול ב' (ללא תזה) (22 ש"ש  = 44 נ"ז  כמפורט להלן):

מכסת השעות והסמינריונים 

 22 ש"ש (44 נ"ז) כמפורט להלן: 

 3 סמינריונים בהיקף של   6  ש"ש (12 נ"ז). 
 
קורסי בחירה בהיקף של  16 ש"ש (32 נ"ז). 

על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים לתואר.

במגמת חקר שיח מילולי וחזותי ללא עבודת מחקר – יש לקחת את הקורסים המצוינים כדלהלן:

מכסת השעות והסמינריונים 

22 ש"ש (44 נ"ז) כמפורט להלן: 

1 סמינריון בחירה בהיקף של       2 ש"ש (4 נ"ז)

2 סמינריונים חובה בהיקף של     4 ש"ש (8 נ"ז). 
  
קורסי חובה בהיקף של              8 ש"ש (16 נ"ז).

קורסי בחירה בהיקף של            8 ש"ש (16 נ"ז).

על תלמידי תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחלקתי בכל שנת לימודים לתואר.

 

 • החל משנה"ל תשפ"א בוטלה הבחינה הביבליוגרפית-סטודנט שנרשם ללימודיו לפני שנה"ל הזו, צריך להירשם לבחינה הביבליוגרפית: 43-761-01.

 

הערות כלליות

 • הצעת מחקר – במסלול המחקרי יש להגיש את הצעת המחקר הסופית (לאחר שיפוט ותיקונים במידה שנדרשו) בסוף השנה הראשונה ללמודים ולכל המאוחר בסוף סמסטר א' של שנה ב'.
 • ציון עובר – ציון עובר בקורסים: 60.
 • חובות חוץ מחלקתיות חובה לוודא שסך הנקודות שנלמדו במהלך התואר במחלקה לא כולל חובות חוץ מחלקתיות כגון לימודי יסוד ביהדות ואנגלית.
 • ארבעת קורסי המבוא לתרבות ולספרות הצרפתית אינם רלוונטיים לתואר שני אלא כקורסי השלמה למי שחסר ידע בתרבות הצרפתית (עפ"י החלטת ראש מחלקה).

 

אינבר- מערכת מידע אישי לסטודנט

מערכת האינבר מרכזת מידע אישי ושירותים לסטודנט בתחומים שונים הנוגעים ללימודיו באוניברסיטה. כניסה למערכת המידע האישי (אינבר)

 

ביצוע רישום לקורסים

את חלון הזמן לביצוע הרישום לקורסים ניתן לראות במערכת המידע האישי- אינבר.

על מנת שיתאפשר רישום לקורסים יש לחתום על הצהרה ולוודא ששילמתם את שובר המקדמה ע''ח שכר הלימוד לתשפ''ד.

 

סרטון הדגמה לתהליך הרישום - כללי (מומלץ לצפות באיכות (HD

חתימה על הצהרה - סרטון הדרכה

תשלום שכ"ל באינבר - סרטון הדרכה