BIU Campaign
המחלקה לתרבות צרפת מקנה בקיאות בשפה ובתרבות הצרפתית ומכשירה את תלמידיה לעבודת מחקר או לשוק העבודה. תכנית הלימודים כוללת רכישת השפה הצרפתית משלביה הראשונים (דקדוק, צרפתית בע"פ ובכתב), קורסי תרבות (אמנות, תיאטרון, קולנוע ועיתונות), קורסי ספרות (צרפתית ועולם צרפתי) ובלשנות. במחלקה מגמה לדוברי צרפתית ומגמה לסטודנטים ללא ידיעה מוקדמת של השפה. המשך...
יצירת קשר