מרצה אורחת- ד"ר Maud Pérez-Simon

15/05/2014 - 14:00 - 16:00

ד"ר Maud Pérez-Simon תרצה ( באנגלית) במסגרת השיעור של ד"ר טובי ביברינג

 בנושא:

       "One book, multiple readings. The manuscripts of the Roman d’Alexandre in prose "

 

יום חמישי בשעות 14:00 - 16:00 (בניין 1004 כיתה 305 ) בקמפוס הצפוני