ביקור תלמידות המחלקה בעיר וישי בצרפת -בזכות מלגת שגרירות צרפת בישראל - אוגוסט 2017