חקר קהילות – ניהול פרויקט

תערוכת הפוסטרים שלפניכם היא השלב הסופי בקורס "חקר קהילות – ניהול פרויקט", שעסק בהיבטים מגוונים של קהילתיות בחברה הישראלית.
במהלך הקורס פגשו הסטודנטים יזמות ויזמים קהילתיים, יצאו לשטח ונחשפו לאתגרים שונים של פסיפס הקהילות בחברה הישראלית – מפרויקטים עירוניים, דרך יזמות הייטק מוכוונת קהילה וכלה בסיפורי הגירה וקליטה וקהילות לשוניות. במפגש מציגים הסטודנטים את תוצרי עבודתם. העבודות שונות ומגוונות, אך משותפת להן היא הרגישות לקהילות ולמעגלים בהם חגים הסטודנטים. הפעילות בקבוצה הציפה לקדמת הבמה צרכים, שחלקם קיימים מזה זמן רב ואילו חלקם האחר הוא תולדה של רוח הזמן. הקורס פותח בליווי אגף למידה והוראה, ע״י פרופ׳ גליה ינושבסקי ופרופ׳ סלביה אדלר מהמחלקה לתרבות צרפת בפקולטה למדעי הרוח.