מיחזור מכתבי עוקץ: מניסיון סחיטה לביקורת חברתית - פרופ' גליה ינושבסקי דצמבר 2019