תעמולה בתעלומה: ריבוי אופנויות כמענה לאידיאולוגיות בלתי מתפשרות - פרופ' סלביה אדלר וד"ר איילת כהן דצמבר 2019