התיאטרון הניסויי של יונסקו. פרופ' גרי מול מהמחלקה לתרבות צרפת באוניברסיטת בר-אילן April 2011