ראש המרכז לבלשנות שימושית מאוניברסיטת פראנש-קומטה צרפת מתארח במחלקה