איקוניות בסימן המילולי ובסימן החזותי

כנס משותף למחלקות ערבית ולתרבות צרפת בנושא איקוניות בסימן המילולי ובסימן החזות