ביקור משלחת בלשניות מאוניברסיטת שטרסבורג

ביקור משלחת בלשניות מאוניברסיטת שטרסבורג, מאי 2022, במסגרת חילופי ארזמוס להוראה