הרצאה אחרונה לשנת הלימודים תשפ"ג

במסגרת פורום המחלקה, פיט דיברה על דוקטורט המאמרים שלה (בהנחית פרופ' ביברינג).