ביקור סטודנטיות וסטודנטים בעמותת קעליטה בירושלים, במסגרת הקורס חקר קהילות-ניהול פרויקט סמ' א' תשפ"ה

ביקור סטודנטיות וסטודנטים בעמותת קעליטה בירושלים, במסגרת הקורס חקר קהילות-ניהול פרויקט סמ' א' תשפ"ה