יום האישה הבינלאומי במחלקה לתרבות צרפת

השקת סדרת ההרצאות
״צרפתיות כותבות זאת טוב יותר״
וההרצאה הראשונה בסדרה:
קולט: ״את לא מסוגלת לכתוב ספר שאינו
על אהבה?״ | ד״ר ניר רצ'ק