ד"ר איזבל דותן

ד"ר
מורה ומרצה בכירה
ד"ר איזבל דותן
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

Ph.D. in French Literature at University of Haifa, Israel (2007)

Thesis: "L’écriture de la douleur dans le roman francophone contemporain : Sylvie Germain et Jean-Claude Pirotte" ­– Advisors: Prof. Jacqueline Michel and Prof. Robert Elbaz - Mention : Summa Cum laude

M.A. in French Literature at University of Haifa, Israel (with two excellence scholarships in 1999 and 2000). (2000). Advisor: Prof. Jacqueline Michel.

Dissertation: "La présence de L'Enfant dans le roman d’Andrée Chedid".

B.A. in English Language and Literature and French Language and Literature at the University of Haifa, Israel (1987)

 

פירסומים

French Language Teaching

Articles

« Codification du système temporel français par des apprenants hébréophones en contexte universitaire : de la simplicité à la complexité ou… vice-versa ? », (with co-author Silvia Adler) in I. Burov & G. Fiorentino (dir.), Complexité des structures et des systèmes linguistiques : le cas des langues romanes. Sofia, CU Romanistika, 2019 pp. 357-369.

"Teaching French in an Israeli Academic Context: Overcoming Challenges Related to the French Past Tense System” Co-auteur : Silvia Adler, Revue internationale Méthodal. Méthodologie de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, 3, pp. 9-20. Repéré à https://methodal.net/?article230  [in English].

« Innover les programmes de FLE et d'études français : baguette ou Versailles ? Camembert ou D'Alembert? », Co-auteur : Silvia Adler, Revue Methodal Méthodologie de l’apprentissage des langues - Innover : pourquoi et comment, No. 2 accessible en ligne:  https://methodal.net/Numero-2 (In French)

« Français en Contexte Universitaire - Apologie du bon français pour se permettre « l’à peu près" », Revue Methodal Méthodologie de l’apprentissage des langues - Innover : pourquoi et comment, No. 1 accesible en ligne : http://methodal.net/spip.php?article11 (In French)

« Les TIC intra et extra-muros stimulant l’apprentissage des langues et sauvegardant l’intéraction humaine », (“ICT intra and extra-muros: stimulating learning and preserving human interaction”) in Innovation in Methodology and Practice in Language Learning: Experiences and Proposals for University Language Centres, Edited by Christopher William, CSP, 2015 pp. 445-459 - (in French)

Francophone Contemporary Literature

1. Authored books

- Les clairs-obscurs de la douleur – Regards sur l’œuvre de Sylvie Germain, Namur, Belgium: Editions Namuroises, 2009.

- Bonheurs de l’errance, rumeurs de la douleur – Une lecture de l’œuvre de Jean-Claude Pirotte, Namur, Belgium : Editions Namuroises, 2008.

2. Edited books

- Marlena Braester, Isabelle Dotan, Jacqueline Michel – L’art du décentrage dans la poésie et le roman contemporains, Paris : Publisud, 2009.

- Isabelle Dotan, Jacqueline Michel, Sylvie Germain et son œuvre, Records on the International Conference on Sylvie Germain - Bucarest : Editura Est, October 2006

- Marlena Braester, Isabelle Dotan, Jacqueline Michel, Les Enjeux de la traduction littéraire, Records on the International Conference on literary translation, Editions Publisud, Paris, 2004.

3. Articles

- « D’une merveilleuse simplicité au ravissement mystique » in Sylvie Germain devant le mystère, le fantastique, le merveilleux, by Alain Goulet (dir.), Caen, Presses Universitaires de Caen, 2015, p. 27-32 (in French).

- « Du bonheur dans l’œuvre de Sylvie Germain » in L’écriture du bonheur dans le roman contemporain, Textes réunis et édités par Ruth Amar, Cambridge Scholars Publishing (CSP), 2011, p. 207-216.

- « Jean-Claude Pirotte : récits incertains et discours en cavale » in L’art du décentrage dans la poésie et le roman contemporains, Textes réunis et présentés par Jacqueline Michel, Marlena Braester et Isabelle Dotan, Records on the International Conference Haïfa March 2008 – Paris : Publisud, 2009, p. 85-94.

- « Les Echappées Tragiques de la douleur dans l’œuvre de Sylvie Germain » in L’univers de Sylvie Germain, Alain Goulet (Dir.), Presses Universitaires de Caen, 2008, p. 263-272

- « Immensités : du vide au Vide » in Perspectives sur l'œuvre de Sylvie Germain : Immensités publiée par Mariska Koopman-Thurling, Paris : L’Harmattan, 2008, p. 161-174.

- « L’imaginaire du vin dans l’œuvre de Jean-Claude Pirotte », Rev. Lettres Romanes, Louvain-la-Neuve. 2007, tome 60 – No. 1-2, PP. 91-99

- « Narrer la douleur : La Pleurante des rues de Prague » in Jacqueline Michel, Isabelle Dotan Sylvie Germain et son œuvre, Records on the International Conference on Sylvie Germain – Bucarest : Editura Est, October 2006, p. 141-146.

- « Présence de L'Enfant dans le roman d’Andrée Chedid » in Andrée Chedid et son œuvre - une quête de l’humanité, Ouvrages collectifs sous la direction de Jacqueline Michel, éditions Publisud, Paris, 2003, pp. 154-164.

- « La conception du personnage de L'Enfant dans trois romans d'Andrée Chedid » Rev. Lettres Romanes, Louvain-la-Neuve. 2003, tome LVII – No. 1-2, pp. 89-101

- « L'interdit et ses limites dans l'Erotika Biblion de Mirabeau” - in Reading and writing the Forbidden: essays in French studies 2001 Group publications, University of Reading, 2003, p. 19-29.

 

Literary reports (Comptes-rendus littéraires)

“Helena Duffy, World War II in Andreï Makine’s Historiographic Metafiction “No One is Forgotten, Nothing is Forgotten”. Leiden/Boston: Brill Rodopi, Coll. Faux Titre, 2018. Review by Isabelle Dotan, Bar-Ilan University, Israel for H-France Review Vol. 19 (May 2019), No. 73 [Online in French] https://h-france.net/vol19reviews/vol19no73dotan.pdf

Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique, Paris : Table ronde 2009 et Pol Charles, les légendes de Jean-Claude Pirotte, Paris : Table Ronde, 2009. Rev. Les Lettres romanes, Louvain-la-Neuve, 2009, Tome 63/3-4, pp. 50-51.

 

Poetry Translation – Books (monographs)

Dédale, by Amir Or (Hebrew to French), Bruxelles : Ed. MaelstrÖm, 2016.

Une maison fissurée de poèmes, by Diti Ronen (Hebrew to French), Châteauroux-les-Alpes : Gros Textes, July 2014.

L’alphabet de l’Eclat, by Nicole Gdalia (French to Hebrew), Jerusalem: Carmel Ed., Jan. 2012.

Fille de Salima, by Amira Hess (Hebrew to French), Châteauroux-les-Alpes : Gros Textes, July 2009.

Au  commencement était l’absence, by Tsvia Litevski (Hebrew to French), Châteauroux-les-Alpes : Gros Textes, July 2009.

-  Eaux abondantes, by Lyor Shternberg (Hebrew to French), Châteauroux-les-Alpes : Gros Textes, July 2006.

 

Poetry and prose – Contribution in anthologies

- L’homme connaît toute nostalgie, Miron H. Izakson  (Hebrew to French by Colette Salem, Isabelle Dotan, Marlena Braester et Michel Elial), Paris : éd. Caractères, 2008.

- Chacune a un nom : femmes, poètes et artistes d’Israël, Anthology edited by Ester Orner, (Hebrew to French poems by Tal Nitzan, Sharon Ahsse, Tsvia Litevski and the Introduction by Prof. Ruth Kartun Blum) : Paris: Editions Caractères, March 2008.

 

 

 

 

קורסים

קורסי שפה צרפתית - Etudes de langue française

- צרפתית מתחילים    

-צרפתית מתקדמים 

- שיפור מיומנויות שפה (צרפתית שנה שלישית) ) 

- הבעה בכתב ובעל פה (כל הרמות) ) 

- Composition Française (Niveau 2, 3 et 4) - Etudes de français

- Expression Orale (Niveau 3 et 4) - Etudes de français

תרבות צרפת - Culture & Civilisation française

- צרפת: תמונת מצב  2020-2019                                                                       France : Etat des lieux

- ביינתה של תרבות דרך סימופי עם, אגדות ומיתוסים צרפתיים -   Contes et mythes populaires de France

- תולדות השפה הצרפתית                                                                     Histoire de la langue française

- מיתוסים וסטריאוטיפים מול המציאות הצרפתית -         Mythes et stéréotypes face à la réalité française 

- תולדות צרפת בראי האומנות: מחווה או מחלוקת?                            Histoire de France au miroir de l'art

- מוזיאונים ואמנות ויזואלית בצרפת (בעברית)                                      Arts visuels et musées de France

אמנות הגסטרונומיה הצרפתית (קורס מתוקשב)          L'art de la gastronomie française (cours en ligne 

- סיור וירטואלי בצרפת (בעברית)           Tour virtuel en France, patrimoine dans les sillons de l'histoire

                

 

תחומי מחקר

ד''ר איזבל דותן, מרצה ומורה במחלקה לתרבות צרפת באוניברסיטת בר-אילן. בעלת תואר Ph.D. (בהצטיינות יתרהבספרות פרנקופונית עכשווית. היא חוקרת ומפרסמת בתחומים הקשורים בספרות פרנקופונית עכשווית, בתרבות הצרפתית,  ובדידקטיקה בהוראת השפה הצרפתית בפרט, ושפות זרות בכלל.

משנת 2016, היא חברה במעבדה  METHODAL OpenLab https://methodal.net/?page=sommaire 

משנת 2020, היא חברה במעבדה GRAMMATICA של אוניברסיטת ארטוא (ARTOIS)

כמו כן, היא משמשת כבוחנת רשמית של בחינות הDELF-DALF של המדד האירופי להערכת שפות (CEFRL).

במחלקה לתרבות צרפת, היא אחראית על תוכנית הקורסים ללימוד השפה הצרפתית וגם מלמדת קורסים  בעברית ובצרפתית על נושאים הקשורים להתפתחות התרבות הצרפתית לאורך כל תולדותיה של צרפת. בנוסף, היא מתרגמת שירה מעברית לצרפתית. ד"ר איזבל דותן זכתה במענק הצטיינות בהוראה לחברי הסגל המקביל לשנה"ל תשע"ה. 

Current research interests include:

- Didactics for French Language (L2) in ICT and Hebrew environment, Fluency in French

- Francophone Contemporary Literature: themes of pain, happiness, loss, myth and exile.

- French Studies: Culture & Civilization:

         * France : Etats des lieux 2020

         * Art &Museums in France

         * Traditions & Popular French Culture

         * Art of Gastronomy

         * Myths & legends in France Culture

         * French History

Domaines de recherche et d'intérêt :

- Etude de français :

         * Didactique de l'enseignement du FLE

         * Enseignement des langues étrangères accompagné des TIC 

         * Prosodie du français dans l'apprentissage du FLE

- Etude de littérature francophone (Thèmes : la douleur, le bonheur, la perte, l'exil, les mythes)

- Culture & Civilisation française :

         * Art & Histoire

         * Art français et musées en France

         * Traditions populaires dans la culture française

         * Art de la gastronomie française

         * Mythes & légendes en France

         * Histoire de France

         * France contemporaine 

אמצעי התקשורת

Isabelle.Dotan@biu.ac.il