הרמת כוסית לכבוד פרופ' סימון גרוסמן

17/06/2015 - 11:10

בחדר 305 בבניין 1004 בשעה 11:15