מפגש צהרי -עיון

06/06/2016 - 14:00 - 16:00

מפגש צהרי-עיון משותף ליחידה לאנגלית כשפה זרה, המחלקה לתרבות צרפת והמחלקה לערבית. בנושא: אתגרי הוראת שפה זרה בקונטקסט אוניברסיטאי