פרופ' גרי דוד מול - "מרצה מצטיין"

15/06/2016 - 10:00 - 12:00

טקס חלוקת תעודות "מרצה מצטיין" במעמד הנשיא והרקטור וגם "ציון לשבח" למחלקה.