מרדכי קטן

מרדכי קטן
תואר: 
נושא מחקר: 
תקציר: 

בחינת המבנה הפנימי של המחזה שבו מערכת הקִרְבָה הדרמטית של ז׳ינו מולבשת על העולם של שייקספיר תחשוף שדה ניתוח השוואתי. נַראה כי השימוש החוזר באותם אלמנטים דרמטיים מצדיק את ההקבלה בין המחזה של ז׳ינו והיצירה של שייקספיר.