לשיר בצרפתית: אתגר מהשיעור הראשון ללומדי צרפתית כשפה זרה - מתוך כנס מדעי הרוח

22/05/2017 - 10:50 - 12:30

/files/french/shared/kns_mdy_hrvkh_0.pdf