השמטות לשוניות בצרפתית המודרנית, ד"ר סילביה אדלר, אוקטובר 2012