ריאיון ברדיו Qualita בנושא העליה הצרפתית והמחלקה לתרבות צרפת 29 דצמבר 2020