תואר שני תרבות צרפת במגמת חקר שיח מילולי וחזותי

תמונה של עוגיות מקרון בצבעי צרפת

התוכנית לתואר שני בתרבות צרפת במגמה לחקר שיח מילולי וחזותי כוללת מסלולים עם תזה וללא תזה, ומסלולים המותאמים לאוכלוסייה פרנקופונית ולא פרנקופונית. הלימודים במגמה שמים דגש אקטואלי ומעשי על עולמות התקשורת, כתיבת התוכן, השיווק והמכירות.
הסטודנטים מקבלים כלים מעשיים של פענוח טקסט ותמונה בזיקה לעולם התוכן הצרפתי. במגמה נלמדים קורסים תיאורטיים ומעשיים בחקר השפה והשיח, רטוריקה, שיח התיירות, שיח הפוליטיקה, התקשורת והמדיה החדשים, שיח העיתונות. מגוון הקורסים משתנים משנה לשנה וכולם מיועדים להעניק לסטודנטים כלים אנליטיים משמעותיים לניתוח וארגון מידע חזותי ומילולי.
סטודנטים במסלול עם תזה ילמדו קורסים בהיקף של 14 ש"ש. סטודנטים במסלול ללא תזה ילמדו קורסים בהיקף של 22 ש"ש. סטודנטים ללא ידע מוקדם בצרפתית ילמדו גם קורסי שפה.
שם בתעודה: .M.A בתרבות צרפת במגמת חקר שיח מילולי וחזותי

פירוט: https://www.biu.ac.il/field-of-study/tracks/10763

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 03/08/2023