מבטים על האישה ביצירותיו של אמיל זולא : תמורות ייצוגה מדמותה הספרותית לדמותה הקולנועית.

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

בציון : "מעולה".