מבטים על האישה ביצירותיו של אמיל זולא : תמורות ייצוגה מדמותה הספרותית לדמותה הקולנועית.