אישה סוריאליסטית : טויאן ודרכי ההכרה

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

מנחה שותפה -  פרופ' רות עמוסי מאוניברסיטת תל-אביב.