דפוסי שיח ותכלית הפאתוס בהצגת אינתיפדת אל-אקצה ( ספטמבר 2000 - 2004 ) על ידי העיתונות הכתובה בצרפת.

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

בציון : "מעולה"