הצחוק, המצחיק והמפגש ביניהם בתיאטרון של מישל טרמבליי.

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

מנחה נוסף:  פרופ'  ד. לפון.